PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Problemy polskiej stomatologii, jakie problemy?

Autor: miro • Źródło: ms
19-04-2021, 09:27
Problemy polskiej stomatologii, jakie problemy? Problemy stomatologii wciąż nierozwiązane (fot. unsplash)
Prezydium ORL Bydgoskiej Izby Lekarskiej przedstawiło najbardziej dotkliwe bolączki polskiej stomatologii i zaapelowało do ministra zdrowia o pilne pochylenie się nad problemami, wymagającymi natychmiastowej interwencji. MZ odpowiedziało.

Zapaść gabinetów stomatologicznych usytuowanych w szkole

Decyzją o zamknięciu szkół, wiele podmiotów prowadzących gabinety stomatologiczne w placówkach oświatowych - zostało postawionych w trudnej sytuacji. Zaliczki pobierane przez te podmioty, przy przedłużającym się zamknięciu szkół powodują powstawanie spirali zadłużenia, którego spłata będzie bardzo trudna albo niemożliwa.

Gabinety szkolne nie mogą wystąpić o żadną pomoc, z powodu braku pomocy rządowej (w postaci jakiejkolwiek tarczy).

PORL w Bydgoszczy proponuje wyjście naprzeciw narastającemu problemowi i opracowanie rozwiązań adresowanych do poszczególnych podmiotów, w szczególności indywidualnych praktyk stomatologicznych i podmiotów leczniczych działających wyłącznie w szkołach, co pozwoli na utrzymanie świadczenia opieki stomatologicznej dla dzieci w sposób nieprzerwany, w momencie powrotu dzieci do szkół.

Niedostatek miejsc rezydenckich

Niepokój PORL w Bydgoszczy budzi również fakt dramatycznie niskiej liczby rezydentur w zakresie miejsc specjalizacyjnych z dziedzin stomatologicznych. W ramach wiosennego postępowania, na 1959 miejsc rezydenckich dla lekarzy dentystów przeznaczono dentystom 34 miejsca. Dane z 2018 r. mówią o nikłym odsetku specjalistów w ogólnej liczbie lekarzy dentystów —w grupie do 35 roku życia jest to zaledwie 5 proc., po 35 roku życia — 16 proc.

Przy utrzymaniu obecnej tendencji, grozi nam nie tylko pogorszenie jakości opieki stomatologicznej w związku z brakami specjalistów, ale również zahamowanie postępu w dziedzinie badań w obrębie wąskich dziedzin stomatologii.

Próbą zmierzenia się z narastającym problemem byłoby zdecydowane zwiększenie liczby miejsc specjalizacyjnych poprzez zmniejszenie wymogów dotyczących podmiotów specjalizujących, przy towarzyszącym temu dalszemu otwarciu naboru, umożliwiającemu małym podmiotom na prowadzenie specjalizacji w ramach już istniejącej struktury administracyjnej i pracowniczej.

Słaba punktacja czasopism naukowych z dziedziny stomatologii

Kolejną kwestią ograniczającą rozwój naukowy lekarzy dentystów jest opublikowany 9 lutego 2021 r. wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Na ponad 31 tys. pozycji przypadają zaledwie 4 tytuły czasopism naukowych z dziedziny stomatologii, w dodatku wszystkie z minimalną punktacją — 20 punktów. Sytuacja ta budzi duże zdziwienie, szczególnie, że chociażby "Journal of Stomatology", czasopismo wydawane od blisko 70 lat, a także "Protetyka Stomatologiczna" czy "Dental and Medical Problems", publikują prace badawcze i cieszą się dużym uznaniem w środowisku naukowym. Zwracamy się z prośbą o dokonanie ponownej analizy sytuacji czasopism stomatologicznych i zweryfikowanie przyznanej im punktacji.

Odpowiedź ministra zdrowia

Okres rozliczeniowy świadczeń

Minister zdrowia wydłużył okres rozliczeniowy, obowiązujący przy rozliczaniu świadczeń opieki zdrowotnej za 2020 r., z uwagi, że trwa, epidemia i dalsze ograniczenia planowych przyjęć nie pozwoliły na „nadrobienie" niewykonanych w 2020 r. zakontraktowanych świadczeń opieki zdrowotnej. Przedłużenie okresu rozliczeniowego o kolejne 6 miesięcy, do 31 grudnia 2021 r., powinno pozwolić na zniwelowanie skutków obecnego spadku aktywności świadczeniodawców, spowodowanego sytuacją epidemiczną i przyczynić się do poprawy sytuacji finansowej świadczeniodawcy.

Przedłużono także o 3 miesiące okres, w którym świadczeniodawcy mogą ubiegać się o zaliczki - w przypadku świadczeń stomatologicznych (z wyłączeniem świadczeń ogólnostomatologicznych udzielanych w dentobusie uczniom do 18 roku życia oraz świadczeń udzielanych w dentobusie, z uwagi na sposób rozliczania tych świadczeń (ryczałt)) — o kwotę nie większą niż 70, z 1/12 kwoty zobowiązania określonej w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przypadającej na okres sprawozdawczy, którego dotyczy wniosek.

Przepis ten dotyczy w dalszym ciągu wyłącznie świadczeniodawców, którzy skorzystali z możliwości wydłużenia okresu rozliczeniowego. Wskazana wysokość proponowanej zaliczki odpowiada poziomowi kosztów stałych, ponoszonych przez świadczeniodawców w sytuacji nieudzielania świadczeń.

Rezydentury

Liczba rezydentur (miejsca przyznane przez ministra zdrowia) corocznie generalnie zwiększa się, choć obserwowane są pewne wahania trendu. Zmniejszenie liczby miejsc w stosunku do lat poprzednich, w niektórych latach może być związane z faktem, że na inne dziedziny medycyny w danym okresie jest większe zapotrzebowanie na specjalistów.

Należy też zauważyć, że liczba miejsc różni się w zależności od postępowania. Postępowania wiosenne, są postępowaniami dopełniającymi postępowania jesienne. Liczba więc rozdzielanych miejsc przez Ministerstwo Zdrowia na postępowania wiosenne jest niższa niż na postępowanie jesienne.

Liczba rozdzielonych rezydentur dla dziedzin stomatologicznych w 2021 r. będzie zależała od potrzeb epidemiologicznych w całym roku oraz od budżetu przeznaczonego na ten cel.

Rezydentury w stomatologii:
2012 – 91
2013 – 120
2014 – 106
2015 – 159
2016 – 118
2017 – 78
2018 – 167
2019 – 179
2020 – 219
2021 (wiosna) 35

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
kontraktowanie   rezydentury  

POLECAMY W SERWISACH