• Koszty, ponoszone na kształcenie w Polsce, przez Polaków studiujących dotychczas w Ukrainie, nie mogą być wyższe niż w Ukrainie.
  • Polskie uczelnie medyczne chcą obciążać studentów dodatkowymi opłatami z tytułu wyrównywania różnic programowych.
  • Uniwersytety medyczne wymagają tłumaczenia przysięgłego dostarczanych dokumentów (koszt nawet 10 tys. zł).  

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy umożliwia polskim studentom, kształcącym się na uczelniach medycznych w Ukrainie, którzy uciekli przed wojną do Polski, kontynuowanie studiów w ojczyźnie. Przy czym koszty, ponoszone na kształcenie w Polsce, nie mogą być wyższe niż w Ukrainie. Różnice pokrywane byłyby przez budżet państwa.

Pojawiły się jednak problemy

Wyrównywanie różnic programowych

Studenci informują o kosztach, które będą musieli ponieść, w związku wyrównywaniem różnic programowych. Polskie uczelnie medyczne chcą obciążać studentów dodatkowymi opłatami z tytułu wyrównywania różnic programowych w wysokości obowiązującej na studiach płatnych w Polsce.

Opłaty takie, które w niektórych przypadkach mogą wynieść nawet 10 tys. euro, przewyższają znacznie koszty dotychczas ponoszone przez studentów kształcących się na uczelniach ukraińskich.

Zainteresowani postulują umożliwienie uzupełniania różnic programowych bez konieczności ponoszenia tak wysokich, dodatkowych kosztów.

Koszt tłumaczeń dokumentów

Polskie uczelnie wymagają również tłumaczenia przysięgłego dostarczanych dokumentów.

Studenci alarmują, że komplet dokumentów, potwierdzających przebieg studiów, może liczyć nawet 200 stron. Koszt tłumaczenia takiej dokumentacji sięga 10 tys. zł.

Polscy studenci, przybyli z Ukrainy, wnoszą o znalezienie innego rozwiązania. Pytają, czy np. zamiast konieczności dostarczania tłumaczeń przysięgłych istniałaby możliwość tłumaczenia dokumentacji przez same uczelnie.

Konieczność odbycia ostatnich dwóch lat studiów w uczelni UE

Kolejną kwestią, na jaką zwracają uwagę studenci, którzy studiowali w Ukrainie, jest wymóg stawiany przez niektóre polskie uczelnie, aby ostatnie dwa lata studiów odbyć w uczelni z Unii Europejskiej.

Część studentów planowo kończyłaby studia w ciągu najbliższych kilku miesięcy, a nawet kilku tygodni. Dodatkowe dwa lata nauki oznaczałoby konieczność pokrycia wcześniej nieplanowanych znaczących nakładów.