PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Prezydium NRL krytycznie o propozycjach zmian w postępowaniach konkursowych

ms
28-08-2020, 11:43
Prezydium NRL krytycznie o propozycjach zmian w postępowaniach konkursowych KS NRL krytycznie o zmianach w kontraktowaniu usług
Prezydium NRL wskazuje na kardynalne błędy, jakie zawiera projekt rozporządzenia regulującego sposób ogłaszania postępowań konkursowych oraz zasady prac komisji konkursowych.

Komisja Stomatologiczna NRL zwróciła uwagę, że w proponowanym rozporządzeniu zawarty jest przepis - klucz tworzący gorszą pozycję oferenta. Chodzi o możliwość nieprzyznania kontraktu pomimo satysfakcjonującego obie strony protokołu z negocjacji. W tej sprawie musi nastąpić przełom - uważa KS NRL. 

Uwagi Prezydium NRL do projektu rozporządzenia
Powstała dychotomia kompetencji prezesa Funduszu i dyrektorów oddziałów budzi obawy o to, czy obydwa uprawnione podmioty nie będą korzystać krzyżowo z przysługujących im kompetencji w konkretnym postępowaniu. W ocenie Prezydium NRL zasadnym byłoby jednoznaczne wskazanie, że czynności w toku postępowania wykonuje podmiot prowadzący postępowanie (w zależności do tego czy postępowanie zostało ogłoszone przez prezesa czy dyrektora oddziału – prezes Funduszu albo dyrektor oddziału).

Nie powinno się określać maksymalnej liczby zawieranych umów, co może sprzyjać podejmowaniu decyzji dotyczącej rezerwowania przedmiotu postępowania dużym podmiotom i wykluczając z postępowania podmioty mniejsze. Takie narzędzie limitowania możliwości dostępu do realizacji świadczeń w ramach systemu publicznej opieki zdrowia nie sprzyja transparentności systemu kontaktowania świadczeń.

Ograniczenie możliwości rozszerzenia listy zaproszonych do negocjacji oferentów tylko do przypadków wycofania oferty przez jednego lub więcej oferentów zaproszonych do negocjacji lub do sytuacji, w której wobec zawartych w toku negocjacji porozumień nie udaje się wypełnić wartości zamówienia. Proponowane w projekcie rozporządzenia brzmienie przepisu może stwarzać w połączeniu z przepisem ust. 7 nietransparentność praktyk w tym zakresie;

Wprowadzenie przepisów dopuszczających możliwość swobodnego wyboru przez komisję oferentów oraz zmianę oferty. Pozwala to na wpływanie na ostateczny wynik postępowania konkursowego. Jest to sprzeczne z przepisem art. 71 § 2 kodeksu cywilnego, który stanowi, że jeżeli strony prowadzą negocjacje w celu zawarcia umowy, umowa ta zostaje zawarta, gdy strony dojdą do porozumienia co do wszystkich jej postanowień, które były przedmiotem negocjacji.

Więcej: KS NRL

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
NFZ   konkursy stomatologia   KS NRL  

POLECAMY W SERWISACH