W ocenie samorządu lekarskiego - Rzecznik Praw Pacjenta, Krystyna Barbara Kozłowska głównie oskarża lekarzy, zamiast chronić praw pacjentów. RPP nagłaśnia zarzuty w środkach masowego przekazu, nie podając ani argumentów, ani dowodów wskazujących na słuszność prezentowanego stanowiska. RPP podważa tym samym kompetencje i etykę zawodową lekarzy – uważa Maciej Hamankiewicz.

W piśmie prezesa NRL czytamy również: Do Naczelnej Izby Lekarskiej wpływają coraz częściej informacje od podmiotów wykonujących działalność leczniczą o kierowaniu wobec nich zaleceń, które nie znajdują uzasadnienia w przepisach lub które są oparte o niejednoznaczne regulacje, różnie interpretowane przez prawników.

Lekarz czy lekarz dentysta ma ograniczone możliwości obrony, bowiem jedyną formą polemiki z Rzecznikiem Praw Pacjenta, jaką mogą podjąć, jest wystosowanie pisma wyjaśniającego. Tyle że RPP, wraz z zarzutami kierowanymi do świadczeniodawcy, wysyła stosowną informację także do NFZ i do wojewody.

- Najwyraźniej RPP nie bierze pod uwagę możliwości zmiany swojego stanowiska. Na domiar złego przepisy nie mówią co dzieje się w sytuacji, gdy Rzecznik uzna obronę lekarza za zasadną.

Kuriozalne jest, że RPP nie ma obowiązku informowania o zmianie swojego stanowiska, a podmiot, wobec którego Rzecznik wysunął zarzuty, nie ma możliwości odwołania się wobec nietrafionych zarzutów.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przysługuje pacjentowi - w przypadku nie stwierdzenia przez Rzecznika naruszenia praw osoby leczonej. Lekarz i lekarz dentysta, których dobre imię zostało naruszone, nie może domagać się od Rzecznika sprostowania jego wypowiedzi w mediach.

W tej niekomfortowej dla medyków sytuacji samorząd lekarski zwrócił się do premier Beaty Szydło o podjęcie działań mających na celu zmianę zasad funkcjonowania działalności RPP. Prezes NRL postuluje, aby wszystkie podmioty świadczące usługi zdrowotne miały prawo do skutecznej obrony przed niesłusznymi zarzutami.

NRL domaga się zwiększenia odpowiedzialności RPP za podejmowane działania.

Więcej: nil.org.pl