• Lekarz, lekarz dentysta może skorzystać z preferencyjnego opłacania składek ZUS (30 proc.) jeśli po stażu, w trakcie którego zatrudniony był na etacie, realizuje dla tego samego pracodawcy zadania zawodowe jako prowadzący działalność gospodarczą
  • W takich sytuacjach urzędnicy ZUS notorycznie kwestionowali prawo do preferencyjnego płacenia składek po skończeniu stażu podyplomowego
  • Spór w tej kwestii rozstrzygnął Sąd Okręgowy w Szczecinie, który przyjął argumenty przedstawiane przez dentystkę i uznał, że przysługuje jej prawo do opłacania preferencyjnej, 30 proc. składki ZUS. 

Proces sądowy w sprawie prawa do opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe według preferencyjnej stawki przez lekarzy i lekarzy dentystów, którzy po zakończeniu stażu podyplomowego zakładają działalność gospodarczą i kontynuują pracę u tego samego pracodawcy - wygrała, w imieniu OIL w Szczecinie, Kancelaria Lizak, Stankiewicz, Królikowski s.c. reprezentowana przez apl. adw. Emilię Gorzałczyńską.

- W tym przypadku nasi eksperci stwierdzili, że sprawa wymaga rozstrzygnięcia sądowego – mówi Michał Bulsa, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie.

Przypomnijmy, że sprawę tę opisywaliśmy dokładnie już w październiku 2022 r. w materiale Lekarz po stażu na własnym rozrachunku. ZUS protestuje

Preferencyjna składka ZUS przez 2 lata

Wyrok w sprawie stanowi, iż do lekarzy, którzy po zakończeniu stażu podyplomowego zakładają działalność gospodarczą i kontynuują pracę u tego samego pracodawcy, stosuje się art. 18 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

- Przepis ten przyznaje lekarzom w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej jako podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zadeklarowaną kwotę, nie niższą jednak niż 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia tzw. stawkę preferencyjną - mec. Emilia Gorzałczyńska, reprezentująca Okręgową Izbę Lekarską w Szczecinie.

  - Wyrok, który zapadł jest przełomowy dla wszystkich lekarzy po stażu oraz zmierza w kierunku ukształtowania jednolitej linii orzeczniczej, przełamując dotychczasowe stanowisko reprezentowane przez Sąd Najwyższy wobec lekarzy i lekarzy dentystów zakładających działalność gospodarczą po zakończeniu stażu podyplomowego – mówi Michał Bulsa, Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie. 

ZUS odrzucał wnioski o uznanie preferencyjnej stawki składek

- Dotychczas ZUS nie przyznawał lekarzom preferencyjnej stawki, wskazując, że nie przysługuje ona osobom, które wykonują̨ działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego odbywały uprzednio staż podyplomowy – dodaje mecenas.

Dotychczas ZUS odrzucał wnioski o wydanie indywidualnej interpretacji w zakresie daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w którym lekarze wskazywali, że czynności, które będą wykonywać na rzecz byłego pracodawcy w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej nie są tożsame z czynnościami wykonywanymi w ramach stażu podyplomowego.

ZUS uznawał za nieprawidłowe stanowiska przedstawiane we wnioskach lekarzy i lekarzy dentystów. W związku z tym wystąpiono z odwołaniem od decyzji ZUS do Sądu Okręgowego w Szczecinie VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, który zmienił decyzję ZUS uznając ze prawidłowe stanowisko lekarza przedstawione we wniosku.