PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Prawo pacjenta do poszanowania godności. Kto i jak musi o nie dbać

Autor: miro • Źródło: ms
02-07-2022, 09:41
Prawo pacjenta do poszanowania godności. Kto i jak musi o nie dbać Kto musi respektować prawa pacjenta oprócz lekarzy? Fot. AdobeStock
Prawo pacjenta do poszanowania godności musi być respektowane również przez personel niemedyczny podmiotu leczniczego, np. przez pracownika rejestracji przychodni – o wyroku NSA przypomina Rzecznik Praw Pacjenta.
  • Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności nie tylko w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych. Każda osoba, należąca do personelu podmiotu leczniczego, jest zobowiązana do poszanowania tego prawa
  • To kierownik podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych powinien dopilnować, aby personel w sposób odpowiedni odnosił się do pacjentów
  • Podmiot leczniczy musi tak zorganizować pracę, aby pacjent miał pełen dostęp do oferowanych usług, bez obawy o odrzucenie, niechęć, wulgarne zachowanie.

 

 

Prawa pacjenta ujęte w ustawie

- Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych – wynika z art. 22 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 849) – wskazuje Rzecznik Praw Pacjenta i przypomina wyrok NSA.

Osoba wykonująca zawód medyczny ma obowiązek postępować w sposób zapewniający poszanowanie intymności i godności pacjenta. Pojawia się jednak pytanie o taki obowiązek ze strony personelu niemedycznego podmiotu leczniczego, a więc nie objętego bezpośrednio wskazanym przepisem. Osoby takie wprawdzie nie uczestniczą w udzielaniu świadczeń zdrowotnych, ale mają styczność z pacjentem w ramach wykonywanych obowiązków służbowych.

Poszanowanie intymności i godności pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta podkreśla, że prawo pacjenta wynikające z art. 20 ust. 1 wspomnianej ustawy ma charakter ogólny, jego celem jest zabezpieczenie poszanowania intymności i godności pacjenta na każdym etapie jego kontaktu z pracownikami podmiotu leczniczego. Zatem każda osoba należąca do personelu podmiotu leczniczego jest zobowiązana do poszanowania tego prawa. Dotyczy to także osób z personelu niebędącego personelem medycznym, a do których obowiązków należy np. rejestracja pacjentów.

Kto ma stać na straży praw pacjentów

Rzecznik Praw Pacjenta wskazuje, że to kierownik podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych powinien dopilnować, aby personel w sposób odpowiedni odnosił się do pacjentów, traktował ich z należnym im szacunkiem i respektował jego prawa. To kierownik właśnie ma obowiązek dokonywać oceny pracy podległych mu pracowników, ale także realizować szkolenia w zakresie relacji z pacjentami.

RPP przypomina, że nieodzowna jest okazywanie życzliwości, wyrozumiałości i zrozumienie.

NSA  bierze w obronę pacjentów

Stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta zostało potwierdzone w treści wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 marca 2019 r (sygn. akt: II OSK 3727/18), w którym czytamy, że: Na prawo poszanowania godności składa się prawo do odpowiedniego kulturalnego, życzliwego stosunku do pacjentów, którym podmiot udziela świadczeń zdrowotnych. Obowiązek ten obejmuje nie tylko personel medyczny (lekarzy, pielęgniarki), ale każdego pracownika podmiotu leczniczego, a zwłaszcza zatrudnionego w rejestracji.

Od tych czynności, podejmowanych przez personel rejestracji pacjentów, zależy zapoczątkowanie świadczeń medycznych i określenie ich kolejności. Podmiot leczniczy zatem musi tak zorganizować pracę, aby pacjent miał pełen dostęp do oferowanych usług, bez obawy o odrzucenie, niechęć, wulgarne zachowanie.

Naruszenie zbiorowych praw pacjentów obejmuje nie tylko wykonywanie czynności przez lekarzy, pielęgniarki, a tzw. całość organizacyjną, umożliwiającą pacjentom dostęp do świadczeń zdrowotnych w ramach sprawnej, kulturalnej obsługi.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH