Minister zdrowia przychylił się do postulatów NRL, która wskazywała, że na skutek pandemii w większości przypadków leczenie stomatologiczne zostało przerwane, także to długotrwałe. To zaś doprowadziło do utraty prawa uzyskania świadczenia przez osoby, które w okresie zawieszenia przekroczyły wiek uprawniający do kontynuowania leczenia w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Taka sama sytuacja dotyczyć może kobiet w okresie ciąży.

Lista prolongowanych świadczeń jest pokaźna. W celu ułatwienia ich identyfikacji dołączamy rozporządzenie ministra zdrowia z 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1199), do którego odnosi się rozporządzenie z 1 lipca 2020 r.

Poza tym nowe rozporządzenie wprowadza zmianę, polegającą na umożliwieniu udzielania w dentobusie świadczenia zabezpieczenia profilaktycznego lakiem szczelinowym bruzd pierwszych trzonowców stałych, udzielanego 1 raz do ukończenia 8. roku życia oraz bruzd drugich trzonowców stałych, udzielanego 1 raz do ukończenia 14. roku życia. Przepis będzie można zastosować gdy dentobusy zostaną poluzowane z pierwszej linii frontu walki z COVID-19.

Rozporządzenie wchodzi w życie 2 lipca z mocą od 20 marca 2020 r.

Tekst rozporządzenia z 1 lipca 2020 r.

Tekst rozporządzenia z 6 listopada 2013 r.