• Spotkanie z Rzecznikiem Praw Lekarza jest organizowane przez Delegaturę Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Pile
  • Omawiane będą prawa przysługujące lekarzom i lekarzom dentystom oraz kwestie  wchodzące w zakres kompetencji Rzecznika Praw Lekarza
  • Termin spotkania to 23 lutego, godz. 16:00

Rok praw lekarza

Spotkania z lekarzami w delegaturach to jedna z inicjatyw w ramach ogłoszonego przez Okręgową Radę Lekarską WIL „Roku praw lekarza”. Realizowane inicjatywy i działania na rzecz praw lekarzy i lekarzy dentystów omówi Rzecznik Praw Lekarza lek. Marcin Karolewski.

 Główne tematy spotkania:

  • prawa lekarzy i lekarzy dentystów,
  • możliwości wsparcia ze strony lokalnego samorządu
  • kompetencje Rzecznika Praw Lekarza

Zaproszenie jest kierowane w szczególności do ordynatorów, kierowników  oddziałów szpitalnych, kierowników  POZ i AOS. Te właśnie osoby gwarantują  na co dzień respektowanie praw w swoich zespołach.

 Osobna część spotkania zostanie poprowadzona przez  przewodniczącą Delegatury WIL w Pile lek. Joannę Harbuzińską-Turek, która omówi możliwości współpracy w zakresie działalności szkoleniowej na terenie delegatury.

Pytania należy kierować do Delegatury WIL w Pile: tel. 783 993 910
pila@wil.org.pl  oraz kancelarii Rzecznika Praw Lekarza tel. 726 222 303 rpl@wil.org.pl.