• Lekarze z Ukrainy uzyskują warunkowe prawo wykonywania zawodu na 5 lat, pracując pod nadzorem opiekuna będącego lekarzem ze specjalizacją II stopnia lub mającym tytuł specjalisty
  • Samorząd lekarski zwraca uwagę na fakt, że w praktyce medycy z Ukrainy najczęściej nie znają ani języka polskiego, ani organizacji ochrony zdrowia
  • Konieczne jest opracowanie strategii zapewniającej odpowiednie przygotowanie i płynne włączenie lekarzy z Ukrainy do systemu opieki zdrowotnej, a także zapewnienie finansowania tego procesu 

Posłanka Joanna Fabisiak przedstawia problemy związane z pracą ukraińskich lekarzy w Polsce i pyta Ministerstwo Zdrowia jaki ma pomysł na sprawne funkcjonowanie Ukraińców w polskim systemie ochrony zdrowia. 

Zasady pracy lekarzy z Ukrainy w Polsce

Przepisy umożliwiają lekarzom z Ukrainy uzyskanie warunkowego prawa wykonywania zawodu na 5 lat pod nadzorem opiekuna będącego lekarzem posiadającym specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty.

W tym celu zainteresowani lekarze z Ukrainy składają do Ministerstwa Zdrowia dokumenty potwierdzające wykształcenie medyczne oraz oświadczenie o chęci wykonywania zawodu i znajomości języka polskiego.

Problemy ze znajomością języka polskiego

Nikt nie weryfikuje znajomości języka. Po uzyskaniu zgody ministra zdrowia, zgodnie z procedurą, udają się do okręgowej rady lekarskiej właściwej ze względu na miejsce planowanego zatrudnienia - w celu otrzymania warunkowego prawa wykonywania zawodu.

Samorząd lekarski zwraca uwagę na fakt, że w praktyce ci medycy najczęściej nie znają ani języka polskiego, ani organizacji ochrony zdrowia. Stanowi to zagrożenie dla bezpieczeństwa pacjenta, którego warunkiem jest skuteczna komunikacja z lekarzem.

Propozycje NRL bez odpowiedzi

Naczelna Rada Lekarska proponowała Ministerstwu Zdrowia wypracowanie wspólnie procedury włączenia lekarzy spoza UE do polskiego systemu. Wśród propozycji NRL były staże adaptacyjne albo przydzielenie lekarzom uprawnień opiekuna medycznego, co zapewniłoby pacjentom właściwą opiekę medyczną, zaś samym lekarzom umożliwiło pracę i zarobek, a jednocześnie naukę języka polskiego oraz poznanie naszego systemu medycznego.

Propozycje te nie zostały jednak zaakceptowane przez resort. Zapowiadano powstanie specjalnego zespołu w MZ, który miał uporządkować sprawy zatrudnienia Ukraińców. Samorząd lekarski nie został poinformowany o powołaniu takiego zespołu, ani zaproszony do jego prac.

W Polsce brakuje lekarzy, dlatego umożliwienie zatrudnienia medyków z Ukrainy może pomóc w wypełnieniu tej luki, konieczne jest jednak opracowanie strategii zapewniającej ich odpowiednie przygotowanie i płynne włączenie do systemu opieki zdrowotnej, a także zapewnienie finansowania tego procesu.

Pilna konieczność modyfikacji zasad zatrudniania Ukraińców

Posłanka Joanna Fabisiak chciała wiedzieć:

  • Czy MZ zapewnia środki na naukę języka polskiego dla lekarzy z Ukrainy i zapoznanie ich z organizacją polskiej ochronie zdrowia, co jest kluczowe dla zagwarantowania bezpieczeństwa pacjentów?
  • Samorząd lekarski informuje, że coraz mniej jest polskich lekarzy, którzy chcieliby sprawować nadzór nad medykami z Ukrainy, ponieważ to na nich spada odpowiedzialność za ich pracę. W jaki sposób resort zamierza rozwiązać ten problem tak, aby zachęcić lekarzy do pełnienia tej roli, jednocześnie nie powodując ich nadmiernego obciążenia?
  • Jakie są wyniki prac zapowiadanego przez ministerstwo specjalnego zespołu mającego zająć się procesem włączenia lekarzy spoza UE do polskiego systemu.