• Czy sądy lekarskie mogą orzekać w sprawach zabiegów kosmetycznych?
  • Czy zabieg powiększenia piersi jest zabiegiem kosmetycznym?
  • Wszczepienie implantów piersi to czynność niosąca wysoki stopień ryzyka - zwraca uwagę Sąd Najwyższy
  • Czy wyrok Naczelnego Sądu Lekarskiego powinien być wydany? 

Czy sądy lekarskie mogą orzekać w sprawie zabiegów estetycznych? 

Pacjentka, dla której zabieg powiększania piersi, wykonywany przez dentystkę, zakończył się ich deformacją powiadomiła o tym fakcie rzecznika odpowiedzialności zawodowej.

Naczelny Sąd Lekarski orzekł o karze grzywny, którą ostatecznie zamieniono na karę nagany. Z takim stanem rzeczy nie chciała się pogodzić stomatolog, gdyż uważała, że „jej przypadek” nie znajduje się w jurysdykcji sądów lekarskich

W opinii dentystki, odpowiedzialnej za nieudane wszczepienie implantów, zabiegi służące polepszeniu dobrostanu pacjenta, nie mieszczą się w pojęciu świadczeń zdrowotnych, bo te realizowane są w celu zachowaniu bądź ratowaniu życia i zdrowia.

Powiększenie piersi to zabieg chirurgiczny

Ostatecznie sprawa trafiła do Sądu Najwyższego, który wyjaśnił, że świadczenia zdrowotne to działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

W opinii sędziów powiększenie piersi z wykorzystaniem implantów to zabieg chirurgiczny (ze względu na „ penetrację wnętrza ciała przez otworzy inne niż naturalne”).

Zastosowany przez dentystkę żel, wykorzystywany w implantach piersi, może stosować tylko lekarz. Musi on wyjaśnić pacjentowi skutki działania preparatu i przybliżyć zakładane wyniki zabiegu. Pacjent ma obowiązek wyrażenia zgody na zbieg. Z tego względu Naczelny Sąd Lekarski uznał, że realizując wszczepienie implantów piersi trzeba mieć wiedzę szerszą niż tylko wiedza stomatologiczna.

W argumentacji wyroku zauważono m.in., że z ustawy o wyrobach medycznych, dyrektywach unijnych i klasyfikacji wyrobów medycznych – wynika, iż tego typu zabiegi estetyczne niosą wysoki stopień ryzyka.

Przy okazji SN zauważył, że przepisy dotyczące zabiegów medycyny estetycznej powinny być lepiej określone.

Orzeczenie Sądu Najwyższego z 26 maja 2021 r. (sygnatura I KK 23/21).