• Nadal brakuje prawnej definicji medycyny estetycznej, a przede wszystkim listy zabiegów z tej dziedziny, zarezerwowanych wyłącznie dla lekarzy, wskazywali uczestnicy spotkania w  Naczelnej Izbie Lekarskiej 
  • Potrzebne są regulacje dotyczące kompetencji lekarzy i lekarzy dentystów zajmujących się medycyną estetyczną w Polsce
  • Problemem jest brak świadomości, że zabieg z zakresu medycyny estetycznej wykonywany przez osobę nie mającą lekarskiego wykształcenia jest dużym zagrożeniem dla zdrowia; 70 proc. Polek uważa, że tego typu zabiegi wykonuje się w gabinecie kosmetycznym

Medycyna estetyczna. Luki prawne w tym zakresie 

W polskim prawie nie wypracowano jeszcze jednoznacznej definicji medycyny estetycznej. Brakuje też listy procedur z tego zakresu zastrzeżonych do wykonywania wyłącznie przez lekarza.(...) Taka lista była już przygotowana przez lekarskie towarzystwa naukowe związane z medycyną estetyczną, była również konsultowana z samorządem lekarskim. Niestety chyba nadal leży ona na biurkach urzędników ministerstwa, ponieważ nigdy nie weszła w życie — podkreślił Klaudiusz Komor, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej. 

W siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej odbyło się spotkanie poświęcone problemom w zakresie regulacji prawnych, dotyczących medycyny estetycznej, w którym udział wzięli przedstawiciele różnych organizacji lekarzy zajmujących się na co dzień medycyną estetyczną. Samorząd lekarski reprezentowali Klaudiusz Komor, wiceprezes NRL, Zbigniew Kuzyszyn, Naczelny Rzecznik Odpowiedniości Zawodowej oraz Grzegorz Wrona, sekretarz NRL. Spotkanie było wspólną inicjatywą NIL oraz senator Agnieszki Gorgoń-Komor, przewodniczącej Parlamentarnego Zespołu ds. Regulacji Medycyny Estetycznej. 

Zabiegi wykonywane przez osoby bez wykształcenia lekarskiego. Zagrożeniem dla pacjenta

W NIL dyskutowano nad prawnym uregulowaniem zakresu procedur medycznych, które mogą wykonywać jedynie lekarze. Uznano, że nie mniejsze znaczenie ma uświadomienie pacjentom zagrożeń dla zdrowia, które mogą być skutkiem usług osób nie mających wykształcenia medycznego.

Jak podkreślano podczas spotkania niezwykle ważne jest, by zabiegi medycyny estetycznej związane z większym ryzykiem wystąpienia niepożądanych efektów, mogli wykonywać wyłącznie lekarze i lekarze dentyści. W tym kontekście istotna jest rola Ministerstwa Zdrowia w celu ścisłego uregulowania zakresu procedur, które mogą wykonywać jedynie lekarze. 

- Przez 30 lat sprawy dotyczące medycyny estetycznej nie zostały uregulowane. Pojawił się zawód kosmetologa. Jednak wedle dzisiejszego stanu prawnego kosmetolodzy nie chcą, by ich profesja znalazła się w zakresie zawodów medycznych, a chcą de facto pracować w branży medycznej i wykonywać zabiegi medyczne — zaznaczyła senator RP Agnieszka Gorgoń-Komor. 

Dermatolodzy leczą skutki zabiegów prowadzonych w gabinetach kosmetycznych

- Konsekwencje tych zabiegów ponoszą pacjenci. My — lekarze dermatolodzy — z kolei ponosimy odpowiedzialność za ich leczenie i naprawienie błędów, za leczenie reakcji alergicznych i odczynów — co jest nie do zaakceptowania. Ci pacjenci od początku powinni być prowadzeni przez lekarza. Niestety, wedle badań na temat świadomości dotyczącej zdrowia, 70 proc. Polek jest przekonanych, że zabiegi z zakresu medycyny estetycznej wykonuje się w gabinecie kosmetycznym. Musimy z tym walczyć  — dodała Ewa Kaniowska, lekarz dermatolog, prezes Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych, członek Europejskiego Stowarzyszenia Dermatologów Estetycznych oraz Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego i Polskiego Towarzystwa Mezoterapii. 

Dotychczasowe propozycje regulacji dotyczących kompetencji lekarzy i lekarzy dentystów zajmujących się medycyną estetyczną nie przynoszą pożądanych efektów.  

- Wykonywanie zabiegów medycyny estetycznej jest świadczeniem medycznym, którego powinni dokonywać jedynie lekarze i lekarze dentyści. Musimy stanąć w obronie bezpieczeństwie pacjenta — konkludował Grzegorz Wrona, sekretarz NRL. 

Zebrani na spotkaniu omówili również sposoby przyszłych działań, które samorząd lekarski wraz ze środowiskami reprezentującymi lekarzy dermatologów podejmie w celu pełnego uregulowania prawnego zakresu medycyny estetycznej oraz popularyzacji wiedzy na temat bezpieczeństwa realizacji tych zabiegów, którego gwarancją może stać się jedynie wykonywanie ich przez lekarzy i lekarzy dentystów.