• Wszystkie poprawki  Senatu dotyczące nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników podmiotów leczniczych zostały odrzucone przez Komisję Zdrowia
 • Odrzucono także poprawkę, która miała wprowadzić zwiększenie współczynników w siatce płac o 0,25
 • Głosowanie nad ustawą odbędzie się podczas plenarnego posiedzenia Sejmu, które jest ostatnim w czerwcu

Wynagrodzenia medyków. Komisja Zdrowia nie przyjęła poprawek Senatu

W środę, 22 czerwca, zmiany w projekcie nowelizacji ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia zaproponowane przez Senat rozpatrzyła sejmowa Komisja Zdrowia. 

Podczas głosowań posłowie  odrzucili wszystkie zaproponowane przez senatorów poprawki. Negatywnie tym samym ocenili podniesienie o 0,25 współczynników pracy dla wszystkich grup zawodowych. 

Głosowanie nad ustawą odbędzie się podczas bieżącego posiedzenia Sejmu, które jest ostatnim w czerwcu.

Wysokość wynagrodzenia pracowników medycznych od 1 lipca

Jeśli Sejm przyjmie projekt ustawy w kształcie zaproponowanym przez resort zdrowia, wzrost gwarantowanych najniższych wynagrodzeń zasadniczych wyniesie:

 • lekarz specjalista (II stopień): z 6 769 zł do 8 210 zł - wzrost o 1 441 zł;
 • lekarz ze specjalizacją I stopnia: z 6 201 zł do 8 210 zł - wzrost o 2 009 zł;
 • mgr pielęgniarstwa albo położnictwa, fizjoterapii, farmaceuta, diagnosta laboratoryjny ze specjalizacją, psycholog kliniczny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny wymagający tytułu magistra i specjalizacji: z 5 478 zł do 7 304 zł - wzrost o 1 827 zł;
 • lekarz dentysta, bez specjalizacji: z 5 477 zł do 7 304 zł - wzrost o 1 827 zł;
 • lekarz lub dentysta stażysta: z 4 185 zł do 5 379 zł - wzrost o 1 194 zł;
 • mgr farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka lub położna wymagająca wyższego wykształcenia i specjalizacji, albo pielęgniarka, położna ze średnim i specjalizacją, psycholog bez specjalizacji: z 4 186 zł do 5 775 zł - wzrost o 1 590 zł;
 • pielęgniarka ze średnim wykształceniem: z 3 772 zł do 5 323 zł - wzrost o 1 550 zł;
 • fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik elektroradiologii, inny pracownik wykonujący zawód medyczny wymagający wyższego wykształcenia na poziomie studiów I stopnia: z 4 185 do 5 323 zł - wzrost o 1 137 zł;
 • opiekun medyczny oraz technik medyczny ze średnim wykształceniem: z 3 772 zł do 4 870 zł - wzrost o 1 097 zł;
 • pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik medyczny - np. sanitariusz, salowa: z 3 049 zł do 3 680 zł - wzrost o 632 zł.