• Gabinet stomatologiczny, działający w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, może płacić: podatek dochodowy na zasadach ogólnych (skala podatkowa); podatek liniowy; ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
  • W zależności od wyboru formy opodatkowania suma obciążeń z tytułu podatku, składki zdrowotnej i składek społecznych może się różnić nawet o 30 - 40 proc. 
  • Dla gabinetów stomatologicznych, które osiągają wysokie przychody przy niewielkich kosztach, najodpowiedniejszy będzie właśnie podatek ryczałtowy

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Niekiedy zmiana formy opodatkowania pozwoli na zmniejszenie obciążeń z tytułu składki zdrowotnej i podatku dochodowego. W Polskim Ładzie coraz większą popularność zyskuje podatek ryczałtowy (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych).

Gabinet stomatologiczny, działający w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, może być opodatkowany na następujących zasadach:

  • podatek dochodowy na zasadach ogólnych (skala podatkowa),
  • podatek liniowy,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Dla działalności, które osiągają wysokie przychody przy niewielkich kosztach, najodpowiedniejszy będzie właśnie podatek ryczałtowy.

Różne formy opodatkowania, różne obciążenia

Różnice pomiędzy tymi formami opodatkowania można przedstawić następująco:

Przykładowe obciążenia podatkowo-składowe gabinetu stomatologicznego

Załóżmy, że lekarz-dentysta w skali roku generuje następujący wynik:

  • przychody – 450 tys. zł,
  • koszty – 80 tys. zł.

W zależności od wyboru formy opodatkowania suma obciążeń z tytułu podatku, składki zdrowotnej i składek społecznych byłaby następująca:

  • zasady ogólne: ok. 132 tys. zł,
  • podatek liniowy: ok. 97 tys. zł,
  • ryczałt: ok. 86 tys. zł.

W tym zestawieniu zdecydowanie wygrywa więc ryczałt. Jednakże gdyby koszty działalności były większe, to przewagę zyskałby podatek liniowy.

Spółka zamiast praktyki lekarskiej

Przy większej skali działalności, przy wyższych obrotach, dobrym sposobem na ograniczenie obciążeń z tytułu składki zdrowotnej i podatku dochodowego są spółki.

Właściciele gabinetów stomatologicznych powinni rozważyć przede wszystkim: spółkę z o. o. lub spółkę komandytową.

Jeżeli lekarz-dentysta zapłacił składkę zdrowotną na 2022 r. w wysokości 100 tys. zł, to jest to sygnał, że już czas na przekształcenie w spółkę.

Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć w artykule: „Jak lekarz powinien przygotować się na Polski Ład?”.

***
Marcin Bartyński, radca prawny; specjalizuje się w sprawach między tworzenia podmiotów leczniczych, prawie spółek handlowych; doradza lekarzom w wyborze najbardziej optymalnej formy prowadzenia działalności leczniczej; obsługuje transakcje sprzedaży podmiotów leczniczych; autor poradnika „Jak przekształcić indywidualną praktykę lekarską w podmiot leczniczy ?” oraz serwisu: przeksztalceniewspolkezoo.pl.