PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Podwyżki dla pracowników ochrony zdrowia przyjęte przez Senat

Autor: PAP • Źródło: PAP/en
11-06-2021, 10:03
Podwyżki dla pracowników ochrony zdrowia przyjęte przez Senat Nowe zasady wyliczania pensji minimalnej w ochronie zdrowia przyjęte przez Senat (fot. Pixabay)
Senat 10 czerwca 2021 r., opowiedział się za zwiększeniem współczynników pracy, według których wyliczane będzie od 1 lipca 2021 r. minimalne wynagrodzenie zasadnicze dla grup zawodowych w ochronie zdrowia.
  • Senat przyjął poprawki do projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw
  • Najniższe wynagrodzenie zasadnicze ustala się jako iloczyn współczynnika pracy (zawarty w załączniku do ustawy) i kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzednim, publikowanej przez GUS.
  • Na mocy regulacji podwyższone zostały współczynniki pracy dla wszystkich grup zawodów medycznych.

 Senatorowie 10 czerwca 2021 r., zajęli się ustawą o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw. Za przyjęciem ustawy z poprawkami głosowało 98 senatorów. Nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosu.

Senacka Komisja Zdrowia 9 czerwca 2020 r., wprowadziła do niej trzy poprawki. Jedna z nich dotyczy podwyższenia współczynników pracy, według których od 1 lipca wyliczana będzie minimalna pensja dla personelu zatrudnionego w sektorze ochrony zdrowia.

Współczynniki pracy, według których od 1 lipca 2021 r., wyliczana będzie minimalna pensja dla personelu zatrudnionego w sektorze ochrony zdrowia.

-  dla lekarza z drugim stopniem specjalizacji - 1,7;
- lekarza z pierwszym stopniem specjalizacji - 1,4;
- lekarza bez specjalizacji,
- innego pracownika wykonującego zawód medyczny albo farmaceuty, fizjoterapeuty, diagnosty laboratoryjnego z wyższym wykształceniem i specjalizacją oraz pielęgniarki z tytułem magistra i specjalizacją - 1,2; - pielęgniarki z magistrem, ratownika z licencjatem - 1,1;
- lekarza stażysty, innego pracownika wykonującego zawód medyczny albo farmaceuty, fizjoterapeuty, diagnosty laboratoryjnego z wyższym wykształceniem i bez specjalizacji, pielęgniarki z licencjatem - 1;
- pielęgniarki bez tytułu specjalisty, fizjoterapeuty lub pracownika działalności podstawowej ze średnim wykształceniem, ratownika - 0,9.

Premiowane zwiększanie kwalifikacji

Kolejna zgłoszona w komisji poprawka, która uzyskała poparcie Senatu obliguje pracodawcę do podwyższenia minimalnego wynagrodzenia pracownikowi, który podniesie swoje kwalifikacje.

- Jeżeli pracownik podniesie swoje wykształcenie i złoży pełne dokumenty w swoim podmiocie leczniczym, to dyrekcja jest zobowiązana, zgodnie z tą poprawką, do wypłacenia wyższego zaszeregowania od następnego miesiąca po złożeniu pełnych dokumentów. To jest też bardzo ważne, bo okazuje się, że wielokrotnie pracownicy podnosili swoje kwalifikacje, robili różnego rodzaju specjalizację, kursy a nie mogli doprosić się zgodnie z ustawą, by ta zwyżka wynagrodzenia następowała z automatu - wyjaśniła Beata Małecka-Libera (KO).

SŁOWA KLUCZOWE
Senat   sejm   wynagrodzenia lekarzy dentystów  

POLECAMY W SERWISACH