• Projekt ustawy w sprawie nowych najniższych wynagrodzeń w ochronie zdrowia został opublikowany i przekazany do konsultacji publicznych
  • Zakłada podwyżki m.in. dla lekarzy i lekarzy dentystów, ale również pielęgniarek, ratowników medycznych, farmaceutów czy diagnostów
  • Nowa siatka płac ma wejść w życie 1 lipca 2022 roku. Ustalono w niej pensje minimalne, to oznacza, że zarobki medyków nie mogą być niższe, ale mogą być wyższe

Nowe wynagrodzenia w ochronie zdrowia

Projekt ustawy w sprawie nowych najniższych wynagrodzeń w ochronie zdrowia został opublikowany w Rządowym Centrum Legislacji i przekazany do konsultacji publicznych.  To nowelizacja ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Przepisy regulują minimalne płace lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych, diagnostów, ratowników medycznych, opiekunów, fizjoterapeutów czy farmaceutów. Nowe wynagrodzenia mają obowiązywać od 1 lipca. 

- Projekt ma na celu dokonanie zmian w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych w taki sposób, aby wprowadzić do porządku prawnego ustalenia z reprezentatywnymi organizacjami związków zawodowych i reprezentatywnymi organizacjami pracodawców i zawarte w stanowisku Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia z dnia 5 listopada 2021 r.- przypomniano w OSR do projektu.

Nowa tabela płac dla lekarzy i lekarzy dentystów:

  • najniższe wynagrodzenie zasadnicze w ochronie zdrowia wzrośnie dla lekarzy specjalistów (II) z 6769 do 8210 zł (wzrost o 1441 zł);
  • najniższe wynagrodzenie zasadnicze w ochronie zdrowia wzrośnie dla lekarzy specjalistów (I) z 6201 do 8210 zł (wzrost o 2099 zł).
  • Lekarz stażysta albo lekarz dentysta stażysta - 0,95 - wynagrodzenie po 1 lipca 2022 r.: 5 379,40 zł brutto

 

Tak więc poziom wynagrodzeń dla obu grup zostanie wyrównany.

Pracodawcy będą musieli w umowie o pracę pracowników, których dotyczy ustawa – podawać informacje o grupie zawodowej, do której powinien zostać przypisany w związku z kwalifikacjami wymaganymi na zajmowanym stanowisku pracy.