W takim przypadku, tak jak w pozostałych, stawkę podatku od nieruchomości ustala rada gminy, na terenie której usytuowany jest gabinet stomatologiczny. Wysokość stawki powinna uwzględniać fakt realizowania świadczeń zdrowotnych (ograniczenia wynikają z art. 5 ust. 1 pkt. 2 lit. d ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).

Zwolnienie z podatku od nieruchomości, takie jakie obowiązuje w przypadku szkół, nie może być zastosowane wobec wynajmowanych przez szkołę powierzchni z przeznaczeniem na udzielanie świadczeń zdrowotnych, gdyż ta część powierzchni nie jest wykorzystywana na cele oświatowe.

Tak więc od gabinetu stomatologicznego będzie pobierany podatek od nieruchomości ustalony przez radę gminy, ale z ograniczeniami, w 2014 r. nie może on przekroczyć 4,68 zł/mkw. (4,63 zł/mkw. w 2013 r.).

Taka stawka jest maksymalna a więc oczywiście może być ona ustalona na niższym poziomie.

Pamiętać należy że przepisy te dotyczą sytuacji w której:
- po pierwsze powierzchnia jest związana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych (w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej),
- po drugie powierzchnię tę zajmują podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych.
Oba te przypadki w przypadku gabinetu stomatologicznego realizującego świadczenia medyczne są spełnione