• Szacowany przez AOTMiT koszt odejścia od wypełnień amalgamatowych - na poziomie 21 mln zł - nie zapewni rentowności stosowania przez stomatologów droższych materiałów
  • Proponowane przez Ministerstwo Zdrowia zasady amortyzacji separatorów amalgamatu są trudne do zastosowania
  • Nie można zakładać, że wszyscy Polacy zechcą (tym bardziej, że muszą) wymienić wypełnienia amalgamatowe na inne, nowszej generacji

Za niska wycena zalecanych wypełnień. Plomby bez rtęci droższe

Zastrzeżenia Prezydium NRL budzą ministerialne szacunki dotyczące kosztów, które należałoby ponieść odchodząc od krytykowanych wypełnień zawierających amalgamat. Według analiz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji będzie to koszt maksymalnie ok 21 mln zł.

To stanowczo za mało, szacuje Prezydium NRL, gdyż taka kwota przyniesie zaledwie symboliczny wzrost finansowania nowego świadczenia, który nie pokryje kosztów droższych plomb niezawierających rtęci. W takiej sytuacji rentowność kontraktów stomatologicznych znowu się obniży – zauważa Prezydium NRL.

Niejasności wokół kosztów zakupu i eksploatacji wyposażenia

Prezydium NRL domaga się jasnych reguł dotyczących zasad kompensowania kosztów wyposażenia gabinetów stomatologicznych w separatory amalgamatu (bez tych urządzeń nie będzie można świadczyć usługi polegającej na usunięciu wypełnienia amalgamatowego).

Według proponowanych rozwiązań koszt zakupu i eksploatacji urządzenia miałby być kompensowany przez dodanie do wyceny każdej procedury usunięcia wypełnienia amalgamatowego - części amortyzacji separatorów.

W ocenie Prezydium NRL przyjęty algorytm komplikuje rozliczenia, a w zasadzie czyni je niemożliwymi do precyzyjnego zastosowania. Trudno bowiem zawczasu ustalić ile zabiegów usunięcia amalgamatu będzie realizowanych, a co za ty idzie jaką kwotą amortyzacji urządzenia można by obciążać każde świadczenie.

Według Prezydium NRL optymalnym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie rocznego ryczałtu z uwzględnieniem przyjętego jednolicie okresu amortyzacji separatora.

„Nie” dla powszechnej wymiany plomb amalgamatowych

Kolejną kwestią podnoszoną przez Prezydium NRL jest mylne założenie, zgodnie z którym nastąpi wymiana wszystkich plomb amalgamatowych. Tak się nie stanie, gdyż nie ma wymogu poddawania się przez pacjentów procedurze wymiany plomb amalgamatowych. W wielu przypadkach nie ma takich wskazań medycznych, powszechne usuwanie amalgamatu byłoby niezgodne z zasadami sztuki lekarskiej.

Vacatio legis w sprawie plomb amalgamatowych

Prezydium NRL ma jeszcze jedną uwagę dotyczącą projektu zmiany rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego. Chodzi o przesunięcie wejścia w życie proponowanych rozwiązań przyjemniej o 30 dni. Jednym z powodów jest obawa, że przy wejściu przepisów z dnia na dzień gabinety stomatologiczne zostaną z zapasem zakupionego wcześniej amalgamatu.

źródło: KS NRL