PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Pieniądze unijne czy trafią do stomatologii?

Autor: miro • Źródło: ms
22-02-2021, 11:39
Pieniądze unijne czy trafią do stomatologii? Czy seperatory amalgamatu zasilone zostaną unijnymi pieniędzmi? (fot. pixabay)
Unijna pomoc finansowa określona w "Umowie partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027" powinna dotyczyć nie tylko podmiotów leczniczych, ale także praktyk zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów. NRL upomina się o dofinansowanie działań związanych m.in. z amalgamatem stomatologicznym i EDM.

Praktyki zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów bez wsparcia?

Prezydium NRL zwraca uwagę, że pomoc finansowa dla ochrony zdrowia określona w "Umowie partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce" (w zakresie pkt. 1.4 Cel „Europa o silniejszym wymiarze społecznym”, obszar: ochrona zdrowia) powinna dotyczyć zarówno podmioty lecznicze, jak powszechnie występujące na rynku medycznym praktyki zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów.

W ocenie Prezydium NRL projekt powinien zakładać wsparcie dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, a nie tylko dla „podmiotów leczniczych". Ma to istotne znaczenie bowiem rozwiązania zawarte w przyjętej umowie partnerskiej wykluczą z możliwości otrzymania wsparcia lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód w formie praktyki zawodowej.

Co z amalgamatem?

W projekcie umowy partnerskiej w zakresie, w którym mowa o rozwoju i modernizacji zasobów infrastruktury zdrowia, w tym w szczególności sprzętu i aparatury medycznej, należy uwzględnić wsparcie finansowe na realizację unijnej polityki związanej z eliminacją rtęci - uważa NRL.

Chodzi o wypełnienie obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i   Rady   (UE)   2017/852   z   17   maja   2017   r.   w   sprawie   rtęci   oraz   uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1102/2008. Zgodnie  z  art.  10  tego rozporządzenia od  1  stycznia  2019  r.  podmioty  prowadzące gabinety  stomatologiczne,  w  których  stosowany  jest  amalgamat  stomatologiczny  lub w których usuwane są wypełnienia z amalgamatu stomatologicznego lub zęby zawierające takie  wypełnienia,  są  zobowiązane  do  zainstalowania  i  utrzymywania  separatorów amalgamatu.

Uwzględniając znaczną liczbę podmiotów, które muszą wykonać ten obowiązek, jak również biorąc  pod  uwagę tak ważny cel, którym jest ochrona środowiska, zasadne jest ustanowienie programu na realizację obowiązków wynikających z tego rozporządzenia, który będzie zasilany środkami unijnymi.

Samorząd lekarski zwraca uwagę, że w ramach wsparcia unijnej polityki eliminacji rtęci, pomoc w tym zakresie powinna być dedykowana również dla firm, które zajmują się utylizacją odpadu w postaci amalgamatu. Jest to podyktowane bardzo małą liczbą podmiotów trudniących się odbieraniem odpadów amalgamatowych. Powszechne wykonanie obowiązku instalacji separatorów napotka w tym stanie rzeczy na barierę w postaci braku możliwości poprawnej obsługi tych urządzeń.

Co z EDM?

W projekcie umowy partnerskiej należy skonkretyzować planowane wsparcie dla wszystkich podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie e-dokumentacji medycznej.

W ocenie samorządu lekarskiego należy opracować program obejmujący zakup niezbędnego sprzętu i oprogramowania do prowadzenia e-dokumentacji dla wszystkich podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

SŁOWA KLUCZOWE
NRL   środki unijne dla stomatologii   separator  

POLECAMY W SERWISACH