PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Pieczątka lekarza i lekarza dentysty spoza UE bez tytułu specjalisty

Autor: miro • Źródło: ms
27-01-2022, 11:32
Pieczątka lekarza i lekarza dentysty spoza UE bez tytułu specjalisty Pieczątka lekarza bez specjalizacji Fot. AdobeStock
- Lekarz cudzoziemiec spoza Unii Europejskiej nie ma prawa używania na pieczątce lekarskiej tytułu specjalisty, uzyskanego poza polskim i unijnym systemem uznawania kwalifikacji, gdyż taki tytuł mu nie przysługuje (poza przypadkami wyraźnie przewidującymi taką możliwość) – wskazuje  adwokat Karol Kolankiewicz.
  • W Polsce przepisy wskazują konkretne przypadki kiedy lekarz, lekarz dentysta może posługiwać się tytułem specjalisty.
  • Przyznanie przez ministra zdrowia pwz lekarzowi spoza UE nie daje możliwości posługiwania się tytułem specjalisty.

 Kiedy można posługiwać się tytułem specjalisty 

Polskie przepisy wskazują, że lekarz może uzyskać i posługiwać się tytułem specjalisty w określonej dziedzinie medycyny, w szczególności:
- po odbyciu szkolenia specjalizacyjnego oraz po złożeniu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (art. 16 ust. 1 pkt. 1-2 u. zaw. lek.);
- po uznaniu za równoważny tytułu specjalisty uzyskanego za granicą (art. 16 ust. 1 pkt. 3 u. zaw. lek.);
- gdy posiada dokument potwierdzający formalne kwalifikacje w zakresie specjalizacji lekarskiej lub lekarsko-dentystycznej lekarza lub lekarza dentysty będącego obywatelem państwa członkowskiego UE, wydany przez właściwe władze innego państwa członkowskiego UE, spełniający minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach UE, wymieniony w odrębnym wykazie (zawartym w obwieszczeniu ministra zdrowia z 9 października 2019 r. w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających formalne kwalifikacje w zakresie specjalizacji medycznych lekarza i lekarza dentysty, będącego obywatelem państwa członkowskiego UE, państwa członkowskiego EFTA - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej - art. 16 a) ust. 1 u. zaw. lek.);
- gdy posiada kwalifikacje potwierdzone dokumentem potwierdzającym formalne kwalifikacje w zakresie danej specjalności lekarskiej, świadczącym o rozpoczęciu kształcenia przed określonym dniem w określonych państwach (nie ma wśród nich państw spoza UE, EFTA, EOG czy Szwajcarii), np. przed 20 grudnia 1976 r. w Królestwie Belgii, Królestwie Danii oraz stosownym zaświadczeniem wydanym przez właściwe organy państwa członkowskiego UE potwierdzającym, np. że lekarz faktycznie i zgodnie z prawem wykonywał zawód jako specjalista w danej dziedzinie przez co najmniej 3 kolejne lata w okresie 5 lat bezpośrednio poprzedzających wydanie zaświadczenia (art. 16 a) ust. 2 u. zaw. lek.).

Tytuł specjalisty uzyskany poza Polską

Tytuł specjalisty uzyskany poza Polską, niepodlegający uznaniu za równoważny na podstawie wskazanych przepisów, może zostać uznany przez ministra zdrowia za równoważny z tytułem specjalisty w Polsce (art. 16 n) u. zaw. lek.) lub na skutek zastosowania przez ministra zdrowia przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskie  (art. 16 b) u. zaw. lek.). W tych przypadkach wymaga to przejścia stosownej procedury.

Cudzoziemcy: pwz - tak, tytuł specjalisty - nie

Sytuacji prawnej nie zmienia fakt przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty  na określony zakres czynności zawodowych, okres i miejsce zatrudnienia w podmiocie leczniczym (na podstawie art. 7 ust. 2a) u. zaw. lek) lub warunkowego prawa wykonywania zawodu  (na podstawie art. 7 ust. 9. u. zaw. lek).

Wydanie decyzji przez ministra zdrowia oraz uchwały przez okręgową radę lekarską nie wprowadza bowiem możliwości posługiwania się tytułem specjalisty przez lekarza cudzoziemca, który taki tytuł uzyskał poza systemem obowiązującym na terytorium Polski i UE.

***
Karol Kolankiewicz jest adwokatem - członkiem Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku (od 2008r.); specjalizuje się w sprawach związanych z prawem medycznym; autor licznych publikacji z zakresu prawa medycznego, współautor „Komentarza do Kodeksu Etyki Lekarskiej” (2021) oraz podręcznika „Prawo medyczne dla lekarzy. Wybrane zagadnienia prawne” (2021).

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
specjalizacje   cudzoziemcy   PWZ   Karol Kolankiewicz  

POLECAMY W SERWISACH