• Animatorzy opieki zdrowotnej, tworząc projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta, nie wprowadzili rozwiązań postulowanych przez środowisko lekarzy i lekarzy dentystów a opartych na zasadzie no fault
 • Lekarz dentysta, nie może przystępować do pracy z widmem kary za zdarzenia niepożądane, na które nie ma wpływu. Żeby zapewnić bezpieczeństwo naszym pacjentom, sami musimy czuć się bezpiecznie – przekonuje Paweł Barucha
 • Problem jest palący bolący. Powstała lista "wypadków przy pracy dentysty" - wynik projektu międzynarodowego zespołu ekspertów, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa pacjenta   

- Lekarz dentysta, nie może przystępować do pracy z widmem kary za zdarzenia niepożądane, na które nie ma wpływu. Żeby zapewnić bezpieczeństwo naszym pacjentom, sami musimy czuć się bezpiecznie – mieć pewność, że w razie zdarzeń niepożądanych, które wynikną mimo postępowania zgodnie ze sztuką, nie trafimy do więzienia – przekonuje Paweł Barucha.

- Dlatego tak ważne jest, by w Polsce powstał system no fault, chroniący zarówno pacjentów poprzez system odszkodowań, jak i lekarzy. Apeluję do kolegów lekarzy dentystów o jak najszersze poparcie samorządowego projektu ustawy o systemie rejestracji zdarzeń niepożądanych i systemie kompensacji zdarzeń medycznych i o przyłączenie się do zbierania podpisów pod nim – zaapelował w Gazecie Lekarskiej wiceprezes NRL.

Póki co zasada no fault nie została uwzględniona w rządowym projektem ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta.

Błędy w leczeniu stomatologicznym. Co o nich mówią specjaliści

Błędy lekarskie, o których opowiadają sobie pacjenci w poczekalniach, to m.in. usunięcie narządu, który nie powinien być usunięty, czy pozostawienie przez chirurga narzędzi w ciele operowanego. Błędy popełniane w gabinecie dentystycznym mają oczywiście nieco inny charakter. Analitycy zgodzili się, że na liście najczęstszych wpadek dentystów są aż 23 pozycje.

- Nasza lista "wypadków przy pracy dentysty", to wynik projektu międzynarodowego zespołu ekspertów, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa pacjenta. Mamy nadzieję, że ta lista poprawi opiekę nad pacjentami, wprowadzi do zespołu personelu gabinetu stomatologicznego otwartość, pozwalającą na zgłaszanie negatywnych zdarzeń - podsumował publikację jeden z jej autorów dr Raman Bedi - emerytowany profesor King's College London. Projektem badawczym kierował dr Aziz Sheikh z University of Edinburgh Usher Institute of Population Health Sciences and Informatics.

Błędy w leczeniu stomatologicznym

Błędy przytrafiające się podczas rutynowego badania stomatologicznego:

 • brak adnotacji w dokumentacji medycznej pacjenta na temat leków przeciwalergicznych,
 • brak zalecenia konsultacji onkologicznej, gdy pacjent ma zmiany na błonie śluzowej jamy ustnej niegojące się po dwóch tygodniach leczenia,
 • brak skryningu pod kątem raka jamy ustnej podczas podstawowego badania stomatologicznego.

Błędy na etapie przedzabiegowym:

 • zabieg wykonany u innego pacjenta (pomyłka co do tożsamości),
 •  niesprawdzenie tożsamości pacjenta przed przeprowadzeniem procedury,
 •  użycie niewysterylizowanych narzędzi.

 Błędy podczas zabiegu:

 • ekstrakcja niewłaściwego zęba,
 • użycie niewysterylizowanych narzędzi,
 • użycie niewysterylizowanej aparatury,
 • uraz oka pacjenta w wyniku braku odpowiedniego zabezpieczenia,
 • podanie środka znieczulającego miejscowo z nieoznakowanego opakowania,
 • złamanie szczęki podczas zabiegu wszczepiania implantu zawinione złym planem leczenia,
 • złamanie szczęki podczas zabiegu wszczepiania implantu zawinione niewłaściwą techniką operacyjną, 
 • wstrzyknięcie podchlorynu sodu do struktur otaczających podczas leczenia kanałowego,
 • zastosowanie materiału stomatologicznego u pacjenta, który ma w historii reakcję alergiczną na ten materiał, 
 • ponowne użycie jednorazowego sprzętu lub artykułu,
 • wprowadzenie do dróg oddechowych obcych przedmiotów,
 • ponowne użycie uszkodzonych narzędzi endodontycznych,
 • podanie niewłaściwego środka znieczulającego. 

Błędy przytrafiające się po zabiegu:

 • przepisanie leku, na który pacjent jest uczulony, co było odnotowane w jego dokumentacji medycznej,
 • przepisanie teratogennego leku pacjentce w ciąży,
 • przepisanie niewłaściwego leku dziecku,
 • pozostawienie ciał obcych po zabiegu chirurgicznym (nie będącym leczeniem kanałowym).