PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Pacjent nie ma prawa żądać zwrotu kosztów leczenia

miro
31-10-2013, 09:32
Pacjent nie ma prawa żądać zwrotu kosztów leczenia Pacjent nie ma prawa żądać zwrotu kosztów leczenia (foto: infoDENT24.pl)
Okazuje się, że pacjent nie może dochodzić od NFZ zwrotu kosztów leczenia stomatologicznego i to niezależnie od tego czy jest ono objęte formułą usług gwarantowanych, czy nie.
Zdeterminowany pacjent wystąpił do dyrektora jednego z Oddziałów Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, w sprawie refundacji poniesionych kosztów leczenia stomatologicznego wykonanego w placówce mającej zawarty z publicznym płatnikiem kontrakt. Kwota refundacji była niewielka 70 zł, z tym jednak, że chodziło o zasadę, zgodnie z którą obywatel płacący składki na ubezpieczenie zdrowotne może domagać się refundacji nakładów poniesionych na leczenie.

Jak można było się domyślić - nie może. Ciekawa jednak jest argumentacja NFZ, którą zaakceptował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie i w całej rozciągłości podtrzymał stanowisko w tej sprawie publicznego płatnika.

Sprawa jest natury podstawowej. Pacjent nie jest stroną w tego typu roszczeniach. Świadczeniobiorca nie może samodzielnie prowadzić spór z NFZ. Prawo takie ma tylko świadczeniodawca, a więc w tym przypadku NZOZ Stomatologia, w którym zrealizowano usługę komercyjną, gdyż dotyczyła ona świadczenia innego niż świadczenie gwarantowane określone w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie wykazu gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych oraz rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia do tych świadczeń (Dz. U. Nr 261 z 2004 r., poz. 2601).

Ten aspekt sprawy nie miał jednak żadnego znaczenia, gdyż - jak wspomnieliśmy - pacjent nie jest stroną w sporach o zwrot pieniędzy za leczenie.
Ustawa o świadczeniach nie przewiduje możliwości zwrotu świadczeniobiorcy poniesionych przez niego kosztów świadczeń opieki zdrowotnej. Jedynym podmiotem uprawnionym do wystąpienia do Funduszu z żądaniem zapłaty za świadczenie opieki zdrowotnej udzielone świadczeniobiorcy jest świadczeniodawca. Brak jest zatem podstaw prawnych do wyrażenia zgody na refundację kosztów leczenia stomatologicznego w ramach ubezpieczenia zdrowotnego zgodnie z przedstawionym kosztorysem leczenia.
Sygn. akt: VII SA/Wa 1096/08

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
NFZ   WSA   gwarancja na leczenie stomatologiczne  

POLECAMY W SERWISACH