PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Oryginał dokumentacji medycznej - kiedy można odmówić wydania?

Autor: Pozostałe źródła
20-11-2012, 06:40
Kiedy można odmówić wydania oryginału dokumentacji medycznej? (źródło: sxc.hu)
Kiedy można odmówić wydania oryginału dokumentacji medycznej? (źródło: sxc.hu)
Jeszcze kilka lat temu pacjent mógł zwrócić się do nas jedynie z prośbą o wydanie kserokopii dokumentacji medycznej. Dziś może zażądać także oryginału. Czy zawsze musimy spełnić jego życzenie?

Oryginał dokumentacji medycznej - komu?
Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona uprawnionemu podmiotowi poprzez sporządzenie wyciągów, odpisów, kopii, wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu (art. 27 pkt 3 ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta). Na liście uprawionych podmiotów, oprócz przedstawicieli sądów, prokuratorów, biegłych czy izb lekarskich, znajduje się również pacjent. Lekarz dentysta nie ma prawa odmówić wydania mu oryginału dokumentacji medycznej, nawet w przypadku, jeżeli zainteresowany, nie informuje go o celu wykorzystania dokumentów.
Oryginał dokumentacji medycznej - kiedy odmówić wydania?
Jeżeli jednak lekarz podejrzewa, że oryginał dokumentacji medycznej może ulec zniszczeniu lub przerobieniu, może odmówić jego wydania. Zgodnie z § 79 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz jej przetwarzania (21.12.2010 r., DzU 2004., nr 252, poz. 1697), w przypadku, gdy udostępnienie dokumentacji nie jest możliwe, odmowa wymaga zachowania formy pisemnej oraz podania przyczyny. Istotne jest, aby decyzja lekarza była podjęta na podstawie przyczyn o obiektywnym charakterze. Bez znaczenia jest czy są one stałe, czy przejściowe, decyzja musi być uzasadniona.

Pamiętaj!
W przypadku wydawania oryginału dokumentacji medycznej uprawnionemu podmiotowi, świadczeniodawca musi zadbać o jej kopię. Każdorazowo wymaga ona potwierdzenia zgodności z oryginałem. W tym przypadku lekarz dentysta nie może obciążyć pacjenta kosztami wykonania kopii lub odpisu.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH