• Leczenie ortodontyczne było przeprowadzone bez zarzutu, jednak dentysta był winny nieudzielenia informacji końcowych efektach.
  • Bez pełnej wiedzy na ten temat, pacjent nie może świadomie podejmować decyzji na temat leczenia, co obwinia prowadzącego go lekarza. 

Kobieta udała się do ortodonty, by ocenił, na ile można  skorygować jej wadę zgryzu. Z powodu naturalnego braku prawego górnego siekacza (ząb nr 12) jej zęby były skrzywione i niecentrycznie ustawione.

Luka między zębami jako efekt leczenia ortodontycznego

Dentysta rozpoczął leczenie, zastosował stały górny aparat ortodontyczny.  Po sześciu miesiącach  w miejscu, gdzie miał znajdować się ząb 12, utworzyła się szczelina. Niestety kobieta przed zabiegiem nie została poinformowana przez ortodontę, że ta luka się pojawi. Lekarz nie udzielił jej też informacji na temat  możliwości  zastąpienia brakującego zęba implantem, mostem, czy licówkami na  sąsiednich zębach.

Rozżalona pacjentka przed sądem lekarskim  twierdziła, że ​​nie rozpoczęłaby leczenia, gdyby znała efekty jakie da korekta wady zgryzu oraz koszty implantu, koniecznego dla uzyskania zadowalającego ją efektu.

Pacjent ma prawo poznać wszystkie koszty leczenia

Jak podkreślała Deborah James, Health and Disability Commissioner, w jej opinii dentysta nie udzielił informacji, jakie w takiej sytuacji powinien otrzymać pacjent zanim podejmie decyzję o rozpoczęciu leczenia.  Nie będąc zapoznana z dostępnymi opcjami leczenia i i ich kosztami, kobieta nie była w stanie dokonywać świadomych wyborów w zakresie leczenia ortodontycznego swojej wady zgryzu.

Gdy pacjentka zorientowała się, jakie koszty musi jeszcze ponieść, aby uzyskać upragniony uśmiech, leczenie ortodontyczne było już w toku i musiała zdecydować się na kolejny etap.

Deborah James zaleciła, aby Izba Lekarska  wykorzystała ten przypadek jako podstawę do przeprowadzenia sesji edukacyjnej dentystów i przedstawiła Health and Disability Commissioner działania podjęte w celu zapewnienia, że ​​pacjent jest informowany o opcjach leczenia i kosztach na piśmie, w sposób jasny i dla niego zrozumiały. 

Ortodonta ma przeprosić pacjentkę.