PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Ortodonta na karcie podatkowej: jakie warunki?

Autor: miro • Źródło: ms
29-12-2021, 11:33
Ortodonta na karcie podatkowej: jakie warunki? Ortodonta na karcie podatkowej (fot. Shutterstock)
Na zapytanie ortodontki, dotyczące możliwości skorzystania z karty podatkowej, Dyrektor Krajowej informacji Skarbowej odpowiedział negatywnie. To był błąd – uznał WSA w Krakowie.
  • Z jakich usług zewnętrznych może korzystać ortodontka, aby móc rozliczać się z fiskusem na podstawie karty podatkowej.

  • Karta podatkowa nie pozostaje w opozycji do korzystania z usług zewnętrznych, które mieszczą się w zakresie usług specjalistycznych, a ponadto są niezbędne do całkowitego wykonania wyrobu lub świadczonej usługi.

  • To Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej  powinien dokonać precyzyjnej oceny, która usługa wyklucza korzystanie z karty podatkowej. 

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, uznając za nieprawidłowe stanowisko ortodontki, zgodnie z którym zaplanowany przez nią sposób współpracy z pracownikiem oraz podmiotami świadczącymi usługi nie wyklucza opodatkowania jej przychodów na podstawie karty podatkowej.

Które usługi są specjalistyczne i mają status niezbędnych 

Zadająca pytanie na powyższą interpretację złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, a ten uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną.

Jak już wspomniano, chodziło m.in. o ocenę możliwości korzystania przez osoby opodatkowane w formie karty podatkowej z usług specjalistycznych, które to usługi uważa się za czynności i prace wchodzące w inny, niż zgłoszony zakres działalności, ale są niezbędne do całkowitego wykonania wyrobu lub świadczonej usługi (również czynności i prace towarzyszące).

Spór dotyczył tego, czy wymienione we wniosku szczegółowe usługi mieszczą się w zakresie usług specjalistycznych, a ponadto czy są niezbędne do całkowitego wykonania wyrobu lub świadczonej usługi.

We wniosku ortodontka poinformowała, że:
- prowadzi jednoosobową pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie ochrony zdrowia (PKD 86.23.Z) - specjalistyczny gabinet ortodontyczny;
- posiada tytuł lekarza dentysty specjalisty ortodoncji;
- wykonuje następujące usługi:
- - badanie pacjentów pod kątem występowania wady zgryzu,
- - prowadzenie dokumentacji medycznej,
- - planowanie leczenia ortodontycznego i skojarzonego leczenia ortodontyczno-chirurgicznego,
- -  współpraca z chirurgiem stomatologicznym, chirurgiem szczękowo-twarzowym, stomatologiem, endodontą, implantologiem, rehabilitantem, higienistą, radiologiem, logopedą, osteopatą przed, w trakcie i po wielodyscyplinarnym leczeniu ortodontycznym,
-  - leczenie wad zgryzu aparatami stałymi, wyjmowanymi, montowanymi do mini-implantów, mini-śrub i mini-płytek podjarzmowych, aparatami językowymi;
- - sprowadzanie zatrzymanych zębów;
- - leczenie ortodontyczne pacjentów z zaburzeniami czynnościowymi;
- - artykulacja;
- - rejestracja zgryzu na łuku twarzowym;
- - leczenie bezdechu sennego chrapania;
- - monitorowanie pacjentów w trakcie leczenia retencyjnego.

Wnioskodawczyni nie prowadzi innej działalności gospodarczej. Jej działalność nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej.

Mąż wnioskodawczyni nie prowadzi działalności w tym samym zakresie.

Działalność wnioskodawczyni jest opodatkowana podatkiem liniowym, jednak chciałaby rozliczać podatek w formie karty podatkowej.

Wnioskodawczyni działalność prowadzi w lokalu usługowym stanowiącym jej własność.

Ortodontka planuje zatrudniać na podstawie umowy o pracę jedną asystentkę stomatologiczną, której zakresem obowiązków będzie m.in.:
-przygotowanie stanowiska ortodontycznego,
-przygotowanie narzędzi stomatologicznych i ortodontycznych,
-sterylizacja narzędzi stomatologicznych i ortodontycznych,
-asystowanie przy zabiegach ortodontycznych (praca na 4 ręce) i podczas zabiegów u pacjentów z bezdechem sennym,
-wykonywanie procedur ortodontycznych pod nadzorem wnioskodawczyni,
-utrzymywanie czystości w gabinecie (sprzątanie gabinetu),
-współpraca z serwisantami sprzętu medycznego,
-sporządzanie niezbędnych sprawozdań i raportów obejmujących:
-- specjalistyczne firmy świadczące usługi technika stomatologicznego,
- - specjalistyczne firmy świadczące usługi wywozu odpadów medycznych,
- - specjalistyczne firmy serwisujące sprzęt (radiologiczny i stomatologiczny) używany w gabinecie,
- - specjalistyczne firmy świadczące usługi informatyczne.

Współpraca ze wszystkimi wskazanymi podmiotami jest niezbędna do świadczenia usług na najwyższym poziomie i w zgodzie ze światowymi standardami.

Ortodontka o niezbędności usług towarzyszących

Nie każdy pacjent wymaga skorzystania ze wszystkich usług podmiotów współpracujących z wnioskodawczynią. Jeżeli jednak ortodontka będzie korzystać przy leczeniu pacjentów z poszczególnych usług podmiotów współpracujących, to dlatego, że dla procesu leczenia konkretnego pacjenta uzna to za konieczne.

Czynności i prace wykonywane przez podmioty współpracujące nie pokrywają się z czynnościami i pracami wykonywanymi przez wnioskodawczynię. Podmioty współpracujące z wnioskodawczynią nie wykonują czynności i prac, do których wykonania byłby uprawniony jedynie lekarz dentysta specjalista ortodoncji.

Ortodontka chciała wiedzieć, czy w takim stanie sposób współpracy z pracownikiem oraz podmiotami świadczącymi usługi umożliwi opodatkowanie przychodów na podstawie karty podatkowej?

Rozważania DKSI o charakterze specjalistycznych usług   

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że podatnicy prowadzący działalność gospodarczą m.in. w zakresie świadczenia usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego mogą być opodatkowani w formie karty podatkowej, jeżeli nie korzystają z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, z wyjątkiem usług specjalistycznych. Przy czym - za usługi specjalistyczne uważa się czynności i prace wchodzące w inny niż zgłoszony zakres działalności, niezbędne do całkowitego wykonania wyrobu lub świadczonej usługi, w tym również czynności i prace towarzyszące.

Oznacza to, że jednym z warunków zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej jest brak korzystania z usług innych przedsiębiorstw, z wyjątkiem usług specjalistycznych.

Aby określone czynności i prace mogły być uznane za usługi specjalistyczne, muszą być niezbędne, a więc konieczne do całkowitego wykonania świadczonej usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego.

Pytanie o nieodzowność usług o najwyższym standardzie

Wnioskodawczyni została poproszona o wskazanie, czy usługi, o których mowa we wniosku, będą czynnościami i pracami niezbędnymi do całkowitego wykonania wyrobu lub świadczenia usługi.

(Ortodontka wskazała, że usługi te są niezbędne do świadczenia usług na wysokim poziomie).

DKIS stwierdził, że usługi, z których korzysta podatnik prowadzący działalność gospodarczą w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego, opodatkowany kartą podatkową, nie mają wpływać na poziom świadczonych przez tego podatnika usług, a mają być niezbędne do wykonania przez tego podatnika usługi.

Dlatego tylko i wyłącznie zapłata za konkretną usługę podmiotu specjalistycznego nie wykluczy wnioskodawczyni z możliwości opodatkowania w formie karty podatkowej, gdy w danej usłudze świadczonej przez nią taka usługa dodatkowa jest niezbędna.

Oznacza to, że wnioskodawczyni bez tej usługi dodatkowej nie może wykonać swojej usługi, a nie że może ją wykonać sama, ale decyduje się na jej skorzystanie z uwagi na zbyt niski poziom świadczonej przez nią usługi.

To nie wizerunek wnioskodawczyni, jako wysokiej klasy specjalisty, decyduje o skorzystaniu z usługi podmiotów wymienionych przez nią we wniosku, nawet jeżeli korzystanie z tych usług specjalistycznych wpływa na poprawę stanu uzębienia pacjentów wnioskodawczyni.

Za niezbędne do świadczenia przez wnioskodawczynię usług w zakresie ochrony zdrowia nie można z pewnością w całości uznać usług pomocniczych, które wspomagają prowadzoną przez nią działalności, ale nie są niezbędne do wykonania przez nią usług w zakresie ochrony zdrowia.

Reasumując, zaplanowany przez wnioskodawczynię sposób współpracy z pracownikiem oraz podmiotami świadczącymi usługi wykluczy jej opodatkowanie przychodów na podstawie karty podatkowej.

WSA podzielił stanowisko ortodontki 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uznał, że skarga podatnika zasługuje na uwzględnienie.

Organ interpretacyjny powinien dokonać precyzyjnej oceny każdej z przedstawionych usług, a przynajmniej konkretnego wskazania, która z usług czy rodzaju usług, nie mieści się w rzeczonym zakresie, tj. nie jest niezbędna do wykonania wyrobu lub świadczonej usługi. Powinno to nastąpić łącznie z analizą, dlaczego taka kwalifikacja ma miejsce, co dopiero skutkować może sporządzeniem prawidłowego i weryfikowalnego uzasadnienia. Konieczne zatem było szczegółowe odniesienie się do przymiotu "niezbędności" poszczególnych usług wymienionych przez podatnika.

Rzeczą organu interpretacyjnego było - zgodnie z wytycznymi zawartymi w prawomocnym wyroku - wskazanie, które konkretnie usługi, rodzaje usług nie mieszczą się w pojęciu niezbędności do wykonania wyrobu lub świadczonej usługi opisanych we wniosku a które ewentualnie nie.

Wymagało to dokładnego przeanalizowania poszczególnych usług i określenia czy są w istocie niezbędne, koniczne w kontekście przedstawionego zdarzenia przyszłego, czy bez tych usług może dentysta ortodonta wykonać usługi medyczne dla pacjenta.

Czy założenie aparatu ortodontycznego, każdorazowo musi być poprzedzone wykonaniem zdjęcia rtg wszystkich zębów (niektórych) pacjenta?

Przykładowo, trudno wyobrazić sobie pracę lekarza dentysty ortodonty i jego gabinetu bez nawiązania współpracy z podmiotem wywożącym odpady medyczne (nie komunalne) czy też z serwisem sprzętu stomatologicznego, radiologicznego.

Dentysta musi pozbyć się odpadów medycznych, które są odpadem specyficznym, podlegającym szczególnemu reżimowi sanitarnemu i w tym celu zobowiązany jest do nawiązania współpracy z właściwym podmiotem wykonującym usługi w tym zakresie.

Także w przypadku napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych, konserwacji, przeglądu itp. sprzętu stomatologicznego, dentysta korzysta z usług podmiotów fachowych. Niesprawny czy zepsuty sprzęt uniemożliwia wykonanie usługi w ogóle.

w ponownym rozpoznaniu sprawy, rzeczą organu będzie wskazanie, które z wymienionych i opisanych usług są rzeczywiście ,,niezbędne" i precyzyjne umotywowanie stanowiska w kontekście przedstawionego zdarzenia przyszłego.

Sąd uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną, uznając, że została ona wydana z naruszeniem przepisów prawa procesowego wskazanych w skardze. 

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH