• 27 stycznia 2023 r. rozpoczął prace parlamentarny zespół ds. funkcjonowania izb lekarskich
  • Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie krytykuje wypowiedzi, płynące ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości, co do zasadności udziału przedstawicieli Prokuratora Generalnego w postępowaniach prowadzonych przez sądy lekarskie
  • Prezydium ORL w Krakowie zwraca uwagę na lekceważenie, ustalonego uchwałą zasadniczą porządku prawnego. To skandaliczna próba oddziaływania przez polityków na wynik postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy - uważają autorzy stanowiska    

Działa parlamentarny zespół ds. funkcjonowania izb lekarskich

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie skomentowało pierwsze posiedzenie parlamentarnego zespołu ds. funkcjonowania izb lekarskich, które odbyło się 27 stycznia 2023 r.

Prezydium ORL zwróciło uwagę na krytykę procedur prawnych, stosowanych przez sądy lekarskie, jaka zaistniała w trakcie posiedzenia parlamentarnego zespołu ds. funkcjonowania izb lekarskich.

Próba ingerencji w prace sądów lekarskich 

Jak relacjonuje Prezydium ORL, w trakcie spotkania tego zespołu sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości zadeklarował osobiste wystąpienie z „prośbą o udział, zaangażowanie Prokuratora Generalnego" w sprawie lekarza uznanego, nieprawomocnym orzeczeniem sądu lekarskiego pierwszej instancji, za winnego popełnienia przewinienia zawodowego.

Prezydium ORL przypomina, że gwarancją realizacji konstytucyjnego prawa do obrony przez obwinionego lekarza w postępowaniu w zakresie odpowiedzialności zawodowej - jest możliwość złożenia odwołania do Naczelnego Sądu Lekarskiego.

- Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy o izbach lekarskich; od prawomocnego orzeczenia Naczelnego Sądu Lekarskiego, kończącego postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy, stronie przysługuje kasacja do Sądu Najwyższego – czytamy w stanowisku Prezydium ORL w Krakowie.

Autorzy stanowiska uważają, że tego typu pozamerytoryczne wypowiedzi, jakie padły podczas zespołu parlamentarnego, lekceważą ustalony uchwałą zasadniczą porządek prawny, stanowiąc skandaliczną próbę oddziaływania przez polityków na wynik postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy.