PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

ORL apeluje, aby lekarze stażyści mogli kwalifikować do szczepień poza miejscem odbywania stażu

Autor: nieck • Źródło: en
23-04-2021, 13:10
ORL apeluje, aby lekarze stażyści mogli kwalifikować do szczepień poza miejscem odbywania stażu Potrzebne zmiany w prawie, by lekarze ma stażu mogli kwalifikować do szczepień przeciwko COVID-19 (fot. Pixabay)
Prezydium ORL w Warszawie apeluje do ministra zdrowia, by lekarze i lekarze dentyści na stażu  mogli kwalifikować do szczepień przeciwko COVID-19 również poza miejscem odbywania stażu podyplomowego.

9 kwietnia 2021 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających badania kwalifikacyjne i szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 668), które rozszerzyło katalog podmiotów uprawnionych do kwalifikacji do szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 m.in. o studentów piątego albo szóstego roku studiów na kierunku lekarskim, którzy uzyskali dokument potwierdzający posiadanie umiejętności kwalifikowania do szczepień, wydany przez uczelnię prowadzącą to kształcenie, którzy to będą przeprowadzać badanie kwalifikacyjne pod nadzorem lekarza albo osoby wykonującej zawód lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, felczera, ratownika medycznego lub higienistki szkolnej.

Lekarze stażyści oraz lekarze dentyści stażyści na mocy obecnie obowiązujących przepisów mogą kwalifikować do szczepień przeciwko COVID-19 jedynie w miejscu odbywania stażu podyplomowego. Pracodawca może ich oddelegować (na podstawie art. 15o ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty ) do realizacji innych zadań, niż wynikające z umowy o pracę  w celu odbycia stażu podyplomowego, jeżeli nie zostanie wydana decyzja wojewody o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii.

Zatem w świetle obowiązującego prawa lekarze stażyści oraz lekarze dentyści stażyści nie mogą  kwalifikować do szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 w miejscu innym, niż miejsce odbywania stażu lub miejscu wskazanym w skierowaniu pracodawcy lub wojewody. Tym samym, uniemożliwia się walkę z epidemią znacznej grupie lekarzy i lekarzy dentystów stażystów .

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie apeluje  o wprowadzenie rozwiązania prawnego dającego lekarzom stażystom i lekarzom dentystom stażystom możliwość kwalifikacji do szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 również poza miejscem odbywania stażu podyplomowego oraz niezależnie od art. 15o ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, z zastrzeżeniem, że podmiot zewnętrzny zapewni tym lekarzom nadzór lekarza posiadającego prawo wykonywania zawodu i wykonującego ten zawód bez ograniczeń.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
ORL w Warszawie   COVID-19  

POLECAMY W SERWISACH