PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Opieka stomatologiczna nad uczniami, co z osobami niepełnosprawnymi?

Autor: miro • Źródło: ms
17-12-2019, 09:10
Opieka stomatologiczna nad uczniami, co z osobami niepełnosprawnymi? Posłanka Joanna Mucha (foto: Fotolia/PTWP)
Posłanka Joanna Mucha pyta ministra zdrowia czy na podstawie ustawy z 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami jest przewidziana możliwość finansowania przez NFZ leczenia stomatologicznego uczniów niepełnosprawnych, tzw. niewspółpracujących z lekarzem stomatologiem?

Ustawa z 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1078) nie uwzględnia potrzeb uczniów niepełnosprawnych, którzy nie współpracują z lekarzem dentystą w trakcie leczenia stomatologicznego.

Dla tej grupy najbardziej skuteczne są zabiegi jednoczasowej, pełnej sanacji jamy ustnej w znieczuleniu ogólnym.

W ramach kontraktu z NFZ ("świadczenia ogólnostomatologiczne realizowane w znieczuleniu ogólnym") pacjenci z orzeczeniem o niepełnosprawności są leczeni właśnie w ten sposób. Jest to dla nich jedyna szansa na zachowanie zdrowego uzębienia. Środki finansowe na ten cel są jednak bardzo ograniczone.

Zasadne wydaje się poszerzenie zakresu pomocy stomatologicznej nielimitowanej o zabiegi realizowane w znieczuleniu ogólnym w opiece nad uczniami z orzeczoną niepełnosprawnością. W ustawie jest zapis, że kwota zobowiązania jest dostosowana do potrzeb zdrowotnych uczniów.

Analiza "Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Lublin za rok 2017/2018" wskazuje, że w szkołach podstawowych specjalnych, gimnazjach i przedszkolach specjalnych oraz oddziałach integracyjnych jest 751 uczniów. Szacunki mówią, że około połowa z nich nie będzie mogła być skutecznie wyleczona bez znieczulenia ogólnego.

W związku z tym proszę o odpowiedź na pytania:
1) Czy uczniowie szkół specjalnych oraz ośrodków szkolno-wychowawczych, mający wskazania medyczne do leczenia w znieczuleniu ogólnym, będą mogli korzystać z leczenia stomatologicznego w znieczuleniu ogólnym?

2) Czy na podstawie ustawy z 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami jest przewidziana możliwość finansowania przez NFZ leczenia stomatologicznego uczniów niepełnosprawnych, tzw. niewspółpracujących z lekarzem stomatologiem?

3) Czy Ministerstwo Zdrowia posiada dane, ilu niepełnosprawnych uczniów w całej Polsce dotyczy ten problem?

Posłanka przypomina, że ustawa z 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami  wskazuje w art. 9:
1. Lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami wykonuje:
1) świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia, 
2) profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia - określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

2. W przypadku gdy opieka stomatologiczna nad uczniami jest sprawowana w dentobusie, lekarz dentysta wykonuje:
1) świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia udzielane w dentobusie, 
2) profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia udzielane w dentobusie - określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH