PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Oferty zgłaszane do NFZ pod dość specyficznym nadzorem

Autor: miro • Źródło: miro
05-05-2014, 08:59
Oferty zgłaszane do NFZ pod dość specyficznym nadzorem Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022
Każdy chce poznać ofertę konkurenta zgłoszoną w konkursie na świadczenie usług stomatologicznych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i nikt nie chce dzielić się taką informacją z konkurencją. Powstaje szerokie pole do interpretacji co jest, a co nie jest tajemnicą przedsiębiorstwa.

Przegrani w konkursach organizowanych przez NFZ niejednokrotnie chcieliby poznać przyczyny, dla których ich oferty zostały niżej ocenione niż konkurentów. Nic więc dziwnego, że nader często powtarzane jest pytanie: czy jeszcze w trakcie trwania konkursu można zapoznać się z treścią ofert konkurentów startujących w postępowaniu konkursowym. To oczywiste, gdyż każdy zawczasu chce się przygotować do zgłoszenia protestu. Trudno jest przedstawić mocne merytorycznie, uzasadnione zastrzeżenia, nie znając propozycji zgłoszonych przez innych świadczeniodawców.

Odpowiedź jest jednoznaczna. W trakcie prowadzonego postępowania konkursowego wszystkie oferty są niejawne. Zgłaszający oferty nie mogą poznać tego co zaproponowali ich rywale. Nadesłane propozycje stają się jawne dopiero po rozstrzygnięciu postępowania konkursowego.

Takie podejście do zagadnienia wynika z części przepisów zawartych w zarządzeniu nr 74/2013/DSOZ prezesa NFZ z 12 grudnia 2013 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
Zarządzenie to stanowi, że oferty są jawne, ale tylko po zakończeniu postępowaniu konkursowego. Ważna informacja. Oferent może wyłączyć z jawności informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorcy, które zastrzeżone zostały przez świadczeniodawcę. Każdy uczestnik postępowania ma prawo zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorcy. Uczestnik konkursu zrobić to musi w formie pisemnej, wypełniając stosowny formularz załączony do oferty.

Pamiętać należy, że zastrzeżenie, dotyczące wyłączenia jawności oferty, powinno wskazywać „w sposób nie budzący wątpliwości" informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorcy. Nie można zastrzec całej oferty. Termin złożenia lub modyfikacji zastrzeżenia upływa w dniu poprzedzającym datę ogłoszenia rozstrzygnięciu postępowania. Tyle przepisy.

Do świadczeniodawców coraz częściej kierowane są oferty od prawników, którzy zapewniają, że w niezawodny sposób przygotują oferty, w taki sposób, żeby wszystkie strategiczne informacje, stanowiące o wartości oferty, objęte były klauzulą tajemnicy przedsiębiorcy. Tam gdzie jest pole do interpretacji co może, a co nie może być tajemnicą - pojawiać się będą sprzeczne opinie wynikające z konfliktów interesów.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH