• Jaki jest okres, w którym można dochodzić roszczeń z tytułu szkód wywołanych błędem lub zaniechaniem lekarza?
  • Nie decyduje data zdarzenia, a czas, w którym pacjent dowiedział się o przyczynie szkody

Nie obowiązuje okres od zdarzenia

Często zdarza się tak, że problem zdrowotny, wywołany błędem w leczeniu lub zaniechaniem leczenia ujawnia się w wiele miesięcy, a nawet lat po zdarzeniu wywołującym problemy.

Według art. 442 § 1 k.c. w brzmieniu obowiązującym do 10 sierpnia 2007 r., roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym w każdym wypadku przedawniało się najpóźniej z upływem 10 lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wyrządzające szkodę.

Ważna data powzięcia wiedzy o szkodzie 

Na mocy ustawy z 16 lutego 2007 r. (Dz. U. z 2007 roku, Nr 80, poz. 538) regulacja ta uległa zmianie. W miejsce uchylonego art. 442 k.c. dodany został art. 442 ( 1) , zgodnie z § 3 którego, w razie wyrządzenia szkody, przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem 3 lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie zobowiązanej do jej naprawienia.

Możliwość dochodzenia roszczeń związanych ze zdarzeniem "szkodzącym" (np. błędami medycznymi lekarza stomatologa), nie jest zatem ograniczona dziesięcioletnim terminem, liczonym od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.