PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Odpady medyczne - projekt zmian

Autor: Łukasz Sowa • Źródło: RCL/ŁS
02-02-2015, 10:03
Odpady medyczne - projekt zmian Jest projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (fot. PTWP)
Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi. Dokument zakłada m.in. skrócenie czasu przechowywania odpadów w miejscu ich powstawania z 72 godzin na 24 godziny.
Projektowane rozporządzenie ma zastąpić rozporządzenie ministra zdrowia z 30 lipca 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi, które utraciło moc obowiązującą 24 stycznia 2015 roku.

Jak czytamy w uzasadnieniu, projektowane przepisy wykonawcze zasadniczo utrzymują dotychczasowe rozwiązania prawne w odniesieniu do postępowania z odpadami medycznymi.

W celu wyeliminowania wątpliwości, w którym momencie rozpoczyna się docelowa segregacja odpadów medycznych przed przekazaniem ich do procesów odzysku lub unieszkodliwiania doprecyzowano, że zarówno w miejscach powstawania, jak i magazynowania odpady są zbierane selektywnie.

Zrezygnowano z wymogu nieprzezroczystości worków do zbierania odpadów medycznych w miejscach powstawania, z uwagi na trudny do osiągnięcia w każdym przypadku efekt pełnej nieprzezroczystości ww. worków.

W odniesieniu do obecnie obowiązujących regulacji prawnych rozszerzono przepisy o możliwość zbierania wszystkich odpadów medycznych dodatkowo do pojemników.

Rozszerzono przepisy dotyczące wyposażenia stelaży i pojemników w pokrywy otwierane za pomocą nożnej dźwigni pedałowej oraz oznaczenie ich kodami zbieranych odpadów. Wprowadzone wymagania mają na celu zminimalizowanie pomyłek przy selektywnej zbiórce odpadów medycznych oraz ograniczenie ryzyka zanieczyszczenia środowiska i przenoszenia zakażeń i chorób zakaźnych, poprzez zwiększenie izolacji zbieranych odpadów medycznych.

W § 3 ust. 5 projektu rozporządzenia doprecyzowano przepisy w zakresie oznaczenia kolorami pojemników do zbierania odpadów medycznych o ostrych końcach i krawędziach, wskazując na konieczność ich jednoznacznej identyfikacji.

W § 3 ust. 7 projektu rozporządzenia skrócono czas przechowywania odpadów w miejscu powstawania z 72 godzin do 24 godzin, z uwagi na konieczność utrzymania aseptyki pomieszczeń oraz mając na względzie okres przetrzymywania odpadów w magazynie do 72 godzin.

Projekt rozporządzenia zakłada wymóg oznakowania worków i pojemników do odpadów medycznych o datę i godzinę otwarcia (tj. rozpoczęcia użytkowania), godzinę zamknięcia oraz o dane identyfikujące jednostkę, w której zbierane są odpady medyczne. Wprowadzone uzupełnienie ma na celu umożliwienie bezspornego określenia czasu zbierania odpadów medycznych w miejscu powstawania oraz identyfikację jednostki, z której odpady pochodzą.

Wprowadzono wymóg wyposażenia pomieszczenia i przenośnego urządzenia chłodniczego do magazynowania odpadów medycznych w termometr do pomiaru temperatury wewnątrz. Obecnie taki wymóg jest stawiany jedynie stacjonarnym urządzeniom chłodniczym. Wyposażenie pomieszczeń i urządzeń w termometr wynika z konieczności utrzymania w nich wymaganej temperatury i stałego jej monitorowania.

POLECAMY W SERWISACH