W życie wchodzą ważne zmiany dotyczące opłat za dokumentację medyczną.

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej może dotyczyć całej dokumentacji medycznej pacjenta lub tylko wybranej jej części. Taki wniosek powinien być zrealizowany przez placówkę medyczną bezpłatnie. Przy następnym udostępnieniu tych samych dokumentów placówka medyczna będzie mogła pobrać stosowną opłatę. 

Placówka medyczna jest zobowiązana do bezpłatnego udostępnienia dokumentacji medycznej za każdym razem, kiedy wniosek dotyczy dokumentów, których pacjent wcześniej nie otrzymał.

Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta zapowiada, że będzie monitorował stosowanie przez lecznice nowych przepisów. RPP przestrzega, że nierespektowanie tych uprawnień wobec pacjentów będzie "rozpatrywane w kontekście stosowania praktyki naruszającej zbiorowe prawa pacjentów".