• Odsetki mają motywować dłużnika do jak najszybszego spełnienia świadczenia - przypomina Rzecznik Praw PacjentaTakiej funkcji nie pełniłyby gdyby były naliczane od daty zapadłego w sprawie wyroku
  • Rzecznik Praw Pacjenta opowiada się za naliczaniem odsetek od chwili pojawienia się takiego żądania
  • RPP wskazuje w jakim wyjątkowym przypadku możliwe jest naliczanie odsetek od daty wyroku  

Jaki jest sens naliczania odsetek od momentu wydania wyroku

Odsetki mają motywować dłużnika do jak najszybszego spełnienia świadczenia - przypomina Rzecznik Praw Pacjenta. Zasądzenie odsetek od chwili wyroku prowadzi w praktyce do ich umorzenia za wcześniejszy okres. Jest to nieuzasadnione uprzywilejowanie dłużnika – uważa RPP. W jego ocenie, naliczanie należnych odsetek od momentu pojawienia się wyroku byłoby słuszne w sytuacji, gdyby sąd ustalił, że zadośćuczynienie odpowiada rozmiarowi krzywdy istniejącej dopiero w chwili wyrokowania. Tak z reguły nie jest.

Kiedy jest możliwe zasądzenie odsetek od daty wyroku

RPP wskazał na wyrok Sadu Najwyższego z 28 kwietnia 2022 r. (sygn. II CSKP 1301/22). W uzasadnieniu tego wyroku Sąd Najwyższy podkreślił, że zasądzenie odsetek od zadośćuczynienia od daty wyrokowania jest możliwe tylko w jednej sytuacji. Chodzi o sytuację, gdy przyznane przez sąd zadośćuczynienie jest wyższe niż zadośćuczynienie odpowiednie na dzień wezwania zobowiązanego do zapłaty przez osobę poszkodowaną.

Sąd powinien w takim przypadku precyzyjnie ustalić, w jakiej wysokości zadośćuczynienie było należne pacjentowi na dzień wezwania pozwanego (świadczeniodawcy) do zapłaty. Sędziowie powinni także stwierdzić czy wysokość tego zadośćuczynienia różniłaby się od zadośćuczynienia przyznanego w terminie wydania wyroku. Tego jednak w sprawie, do której odnosi się RPP - nie zrobiono.