• Lekarze dentyści, prowadzący praktykę zawodową, uzyskali prawo do zakupu w hurtowniach farmaceutycznych m.in. środków do znieczulenia
  • Ograniczenia obowiązują nadal w przypadku specyfików zawierających: kodeinę, pseudoefedrynę lub dekstrometorfan
  • Zmiany w uprawnieniach do kupowania farmaceutyków w hurtowniach obowiązują od 21 maja 2022 r.

Przepisy, które wprowadzają nowe zasady zakupu leków dotyczą także lekarzy dentystów. Chodzi o obowiązujące od dzisiaj rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych (Dz.U. Poz. 1077). Przepisy te wprowadzają możliwość nabywania przez lekarzy dentystów m.in. produktów leczniczych zawierających określone środki odurzające lub substancje psychotropowe.

Zakup środków znieczulających z hurtowni farmaceutycznych

Lekarze dentyści, wykonujący działalność leczniczą w formie praktyki zawodowej, będą mogli kupować w hurtowniach farmaceutycznych produkty lecznicze w celu wykonania znieczulenia stomatologicznego. Krok ten Ministerstwo Zdrowia tłumaczy koniecznością wyeliminowania ograniczeń w podawaniu pacjentom znieczulenia, które mogłyby wystąpić w trakcie zabiegów stomatologicznych.

Rozporządzenie wprowadza możliwość nabywania m.in. przez podmioty lecznicze, niektórych lekarzy lub lekarzy dentystów również produktów leczniczych zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe określone. Odbywać się to ma na zasadach określonych w ustawie z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 i z 2021 r. poz. 2469).

Leki OTC, wydawane z przepisu lekarza

Podmioty wykonujące działalność leczniczą (chodzi o wszystkie kategorie podmiotów leczniczych oraz lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarki i położne - wykonujących zawód w formie praktyki zawodowej oraz o felczerów) mogą dokonywać zakupów w hurtowniach farmaceutycznych leków o kategorii dostępności „wydawane z przepisu lekarza – OTC”. Z jednym jednak wyłączeniem, chodzi o produkty lecznicze zawierających w składzie kodeinę, pseudoefedrynę lub dekstrometorfan.

Treść rozporządzenia, które  weszło w życie 21 maja 2022 r., tutaj.