• Na ile wyższa wycena procedur z zakresu chirurgii stomatologicznej i periodontologii spełni oczekiwania lekarzy dentystów?
  • Negocjacje NRL z Ministerstwem Zdrowia i AOTMiT na temat wycen świadczeń, które ma implementować NFZ, trwała blisko dwa lata prowadził je Andrzej Cisło, pełniący wówczas funkcję wiceprezesa NRL i przewodniczącego KS NRL
  • Podwyższone stawki powinny obowiązywać od 1 lipca 2022 r., czy będą?

Scenariusz negocjacji z AOTMiT i MZ 

- Wycena procedur z zakresu chirurgii stomatologicznej i periodontologii ma długą historię, sięgającą niemalże lipca 2020 r. W toku długich negocjacji, doszło do wydania przez ministra zdrowia zlecenia dla Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, aby ta dokonała wyceny wskazanych świadczeń - wyjaśnia w serwisie stomatolodzyorg.pl Andrzej Cisło, pełniący funkcję wiceprezesa NRL i przewodniczącego KS NRL VIII kadencji.

- Prezentowane dokumenty są wyciągami z oficjalnych dokumentów AOTMiT. Pełna wersja tych dokumentów jest oczywiście w dyspozycji NRL, wraz z kopią całej korespondencji. Przedstawiam je w związku z licznymi zapytaniami, o jakich, spodziewanych od 1 lipca 2022 r., poziomach cenowych jest mowa - informuje Andrzej Cisło. 

Analiza ceowa AOTMiT opierała się m.in. na wynikach badań ankietowych, w których wzięły udział duże podmioty (ok. 70) i praktyki lekarskie (28).

Pierwotny Raport Agencji, który powstał w końcu 2021 r., opiewał na wyceny tylko nieznacznie różniące się od obowiązującego katalogu. Wobec tego, NRL 28 stycznia 2022 r. wydała stanowisko, poddające krytycznej analizie ustalenia AOTMiT. 

Druga seria rozmów z AOTMiT 

Zapowiedzią znacząco wyższych poziomów cenowych (w stosunku do pierwotnej wersji raportu) był przebieg spotkania online AOTMiT - NRL , jakie na wniosek Agencji zostało zwołane 4 marca 2022 r.

Wyliczenia przedstawione przez AOTMiT 4 marca 2022 r. 

Należy dodać, że prezentowana w kol.1 „Wycena NRL” opiera się (wg raportu) o jakieś propozycje, jakie Izba złożyła w lutym 2021 r. NRL nie prostowała tego, nie ma to żadnego większego znaczenia z uwagi na znaczny upływ czasu od lutego 2021 r.  

Wycena AOTMiT

W efekcie, powstał aneks do opracowania „Chirurgia stomatologiczna i periodontologia – wycena pakietów świadczeń nr WT.5403.33.2021”

Zestawienie wariantów 

Aneks-zestawienie wariantów

Aneks- sumowanie pakietów

1) uwaga poczyniona w aneksie na temat częstości sytuacji wymagającej sumowania świadczeń

2) Udział „kosztów wspólnych” pakietów . Niski udział kosztów wspólnych oznacza, że sprawozdając np. drugą ekstrakcję, powinniśmy mieć zapłatę za drugi pakiet pomniejszoną tylko o ten współczynnik.

Chirurgia stomatologiczna i periodontologia

Aneks - wpływ wyceny na budżet płatnika

Analiza wpływu na budżet państwa

Te i inne wpisy Andrzeja Cisły w serwisie  stomatolodzy.org.pl