• Wszyscy, którzy 23 września 2019 r. posiadali ważny certyfikat, potwierdzający zdanie egzaminu w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta (ORP), mają spełniony obowiązek podnoszenia kwalifikacji w tym zakresie aż do 22 września 2024 r.
 • Nie jest ważna data uzyskania uprawnień, tylko fakt ich ważności 23 września 2019 r., a więc w dniu wejścia w życie nowelizacji Prawa atomowego
 • Uwaga, nie jest możliwe „nadrobienie” punktów szkoleniowych z zakresu ORP w obecnym pięcioletnim okresie i pomniejszenie o tę wartość wymaganej liczby punktów w następnym okresie rozliczeniowym
 • Najwięcej punktów szkoleniowych (20) uzyskuje się za ukończenie szkolenia w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta, kończącego się wewnętrznym egzaminem i uzyskaniem certyfikatu  

Ważność certyfikatów ochrony radiologicznej pacjenta 

Wszystkie osoby, które w dniu wejścia w życie nowelizacji ustawy Prawo atomowe (23 września 2019 r.) posiadały ważny certyfikat potwierdzający zdanie egzaminu w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta (ORP), spełniają obowiązek podnoszenia kwalifikacji w tym zakresie aż do 22 września 2024 r. - przypomina Paweł Barucha wiceprezes NRL i przewodniczący Komisji Stomatologicznej NRL. 

Oznacza to, że niezależnie od daty uzyskania uprawnień (jeśli nie wygasły przed 23 września 2019 r., a więc w dniu wejścia w życie nowelizacji Prawa atomowego) rozpoczął się dla tych osób pięcioletni okres rozliczeniowy. I w tym okresie obowiązek podnoszenia kwalifikacji jest spełniony.

Następny okres rozliczeniowy rozpocznie się więc dla tych osób 23 września 2024 r.

Punktów szkoleniowych nie można zdobywać na zapas

Z przepisów ustawy nie wynika możliwość przenoszenia zdobytych punktów szkoleniowych pomiędzy okresami rozliczeniowymi. W związku z tym nie jest możliwe „nadrobienie” punktów szkoleniowych z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta w jednym okresie i pomniejszenie o tę wartość wymaganej liczby punktów w następnym okresie rozliczeniowym.

Dla tych osób więc, które 23 września 2019 r. posiadały ważne uprawnienia ORP - korzystanie do 23 września 2024 r. z kursów ORP nie jest wymagane (obowiązek, który zazwyczaj jest powodem zapisywania się na te kursy został za ten okres dopełniony).

GIS podaje ile punktów za szkolenia 

Paweł Barucha powołał się przy tym na komunikat Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Mówi on m.in.

Zgodnie z art. 33n ust. 1 ustawy Prawo atomowe osoby wykonujące badania diagnostyczne, zabiegi lub leczenie, z zastosowaniem promieniowania jonizującego, a także osoby nadzorujące ich wykonywanie, są zobowiązane do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta.

W celu wykonania tego obowiązku osoby wykonujące badania diagnostyczne, zabiegi lub leczenie, z zastosowaniem promieniowania jonizującego, a także osoby nadzorujące ich wykonywanie, są zobowiązane uzyskać co najmniej 20 punktów szkoleniowych w ciągu kolejnych 5 lat (art. 33n ust. 2 ustawy Prawo atomowe).

Obowiązująca od 23 września 2019 r. ustawa Prawo atomowe wskazała cztery możliwości podnoszenia kwalifikacji z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta przez zobowiązane do tego osoby, wraz z przypisaną im liczba punktów.

Wskazane w ustawie Prawo atomowe możliwości stałego podnoszenia kwalifikacji z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta

 • Ukończenie szkolenia w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta, kończącego się wewnętrznym egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego ukończenie tego szkolenia oraz zdanie egzaminu
  20 punktów szkoleniowych
 • Ukończenie innego niż wskazanego powyżej szkolenia obejmującego tematykę ochrony radiologicznej, bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego w celach medycznych, medycznych zastosowań promieniowania jonizującego lub metod i procedur badań parametrów technicznych urządzeń radiologicznych oraz uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu każdego z tych szkoleń
  1 punkt szkoleniowy za każdą godzinę ukończonego szkolenia
 • Udział w krajowych lub międzynarodowych kongresach, zjazdach, konferencjach lub sympozjach naukowych poświęconych zagadnieniom obejmującym tematykę ochrony radiologicznej, bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego w celach medycznych, medycznych zastosowań promieniowania jonizującego lub metod i procedur badań parametrów technicznych urządzeń radiologicznych
  5 punktów szkoleniowych
 • Wygłoszenie wykładu lub wystąpienia w zakresie zagadnień obejmujących tematykę ochrony radiologicznej, bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego w celach medycznych, medycznych zastosowań promieniowania jonizującego lub metod i procedur badań parametrów technicznych urządzeń radiologicznych, na krajowym lub międzynarodowym kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym
  10 punktów szkoleniowych

Przy czym:

 • Godzina szkolenia wynosi 60 minut
 • Punkty szkoleniowe dotyczące jednego wydarzenia nie sumują się.
 • Punkty szkoleniowe za wygłoszenie wykładu lub wystąpienia o tej samej treści mogą być przyznane tylko raz

Pełna treść komunikatu GIS tutaj