PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Ochrona danych osobowych a sprawa europejska

28-08-2013, 00:01
Ochrona danych osobowych a sprawa europejska (fot. Picmax.pl)
Ochrona danych osobowych a sprawa europejska (fot. Picmax.pl)
Naczelna Rada Lekarska uważa, że usuwanie danych z dokumentacji medycznej byłoby szkodliwe z punktu widzenia kontynuacji leczenia, a co za tym idzie - bezpieczeństwa pacjentów. 

Maciej Hamankewicz, szef samorządu lekarskiego, zwrócił się do posłów Parlamentu Europejskiego o poparcie w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych np. w gabinetach stomatologicznych.

Podkreśla on, że projektowane rozporządzenie, które ma w sposób kompleksowy regulować ochronę danych osobowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, będzie mieć znaczący wpływ także na funkcjonowanie systemów ochrony zdrowia. Dlatego należy zapewnić, aby przyjęte regulacje we właściwy sposób uwzględniały specyfikę działalności leczniczej i wykonywania zawodów medycznych.

Za uwagami idą propozycje.

Definicja zgody w kontekście udzielania świadczeń zdrowotnych

NRL proponuje, aby w definicji pojęcia zgoda podmiotu danych" (art. 4 pkt 8 projektu) wyraźnie wskazać, że w zakresie opieki stomatologicznej wyrażenie zgody na leczenie traktuje się także jako zgodę na przetwarzanie danych przez świadczeniodawcę.

Nie można bowiem zapewnić leczenia bez przetwarzania danych osobowych pacjentów (obowiązkiem każdego udzielającego świadczeń zdrowotnych jest dokumentowanie wszystkich danych dotyczących stanu zdrowia i podejmowanych czynności w powiązaniu z danymi personalnymi pacjentów). W rozporządzeniu należy, więc wyjaśnić, że akt zgody na leczenie powinien być traktowany jako jednoczesne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych.

Zasada prawa do bycia zapomnianym i do usunięcia danych w zakresie ochrony zdrowia

Samorząd chce także, aby w przepisach regulujących tzw. prawo do bycia zapomnianym i do usunięcia danych" (art. 17 projektu) wyraźnie wskazano, że obowiązek usunięcia danych jest wyłączony w zakresie danych dotyczących zdrowia.

Istnieje obawa, że aktualna treść art. 17 ust. 3 lit. b, określająca, że wyjątek od obowiązku usuwania danych pacjentów gabinetów stomatologicznych dotyczy zakresu, w jakim zatrzymanie danych jest niezbędne w celu realizacji interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 81", nie obejmuje danych dotyczących zdrowia przetwarzanych przez pracowników ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych pacjentom. Kwestia ta musi być jednoznacznie opisana, aby zapewnić możliwość odstąpienia od kasowania danych dotyczących zdrowia. Usuwanie danych z dokumentacji medycznej pacjentów gabinetów stomatologicznych byłoby bowiem szkodliwe z punktu widzenia kontynuacji leczenia, a co za tym idzie bezpieczeństwa tych pacjentów; uniemożliwiałoby dowodzenie w zakresie podejmowanych czynności medycznych dla celów prawnych oraz mogłoby zniekształcać wyniki badań naukowych.

Przeprowadzanie oceny skutków w zakresie ochrony danych oraz wyznaczanie inspektora ochrony danych w sektorze ochrony zdrowia  dotyczącym pacjentów stomatologicznych

Obowiązek przeprowadzania oceny skutków w zakresie ochrony danych oraz wyznaczania inspektora ochrony danych nie powinien mieć automatycznego zastosowania w sektorze ochrony zdrowia - uważa NRL. "Należy brać pod uwagę takie czynniki, jak rozmiar i możliwości organizacyjne podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych. Omawiane obowiązki nie powinny być jednakowe dla wszystkich placówek ochrony zdrowia, w tym gabinetów stomatologicznych. W przeciwnym razie obowiązki przeprowadzania oceny oraz wyznaczania inspektora będą stanowić nadmierne, nieproporcjonalne obciążenie administracyjne i finansowe dla małych i średnich placówek medycznych, w szczególności praktyk lekarskich i lekarsko-dentystycznych" - czytamy w opinii lekarzy.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
lexDENT   ochrona danych osobowych  

POLECAMY W SERWISACH