PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Ocena ryzyka zawodowego stomatologa

szaft
08-04-2013, 00:01
Ocena ryzyka zawodowego stomatologa (fot. Fotolia)
Ocena ryzyka zawodowego stomatologa (fot. Fotolia)
Na początek przypomnienie twardego faktu - ocena ryzyka zawodowego jest obowiązkowa. W przypadku małych przedsiębiorstw, a najczęściej takimi są gabinety stomatologiczne, można przeprowadzić ją samodzielnie. To równie dobra wiadomość jak ta, że inspektorzy pracy zalecają przeprowadzenie oceny w możliwie najprostszy sposób, a określenie zagrożeń i ocena związanego z nimi ryzyka powinny opierać się na zasadach zdrowego rozsądku. Podkreślają przy tym, że nie wymyślono nic bardziej logicznego i skutecznego, aby rozpoznać zagrożenia występujące na stanowiskach pracy, ocenić jakie mogą być ich konsekwencje dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników oraz określić możliwe środki przeciwdziałania tym zagrożeniom. Jak przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego lekarza dentysty?

W większych przedsiębiorstwach ocenę ryzyka mogą prowadzić kompetentni pracownicy, specjaliści ds. BHP i eksperci zewnętrzni, przy czym zawsze odpowiedzialność za prawidłowe przeprowadzenie oceny ryzyka spoczywa na pracodawcy. W przypadku dentysty i gabinetu stomatologicznego wydaje się to jednak zabiegiem zbędnym. Nie występują bowiem liczne zagrożenia i przeważnie można je łatwo zidentyfikować. Od czego jednak zacząć?

W większości przypadków ocena bywa prosta i można ją przeprowadzić zgodnie z zasadami popularnej w UE jako wzorzec - "oceny ryzyka zawodowego w pięciu krokach".

KROK 1 Zebranie informacji potrzebnych do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego

Jakie są w przedsiębiorstwie stanowiska pracy?
Jakie osoby pracują na tych stanowiskach? (ze szczególnym uwzględnieniem takich pracowników jak młodociani, osoby niepełnosprawne, kobiety w ciąży, pracownicy niepełnoetatowi, podwykonawcy, pracownicy zatrudnieni poza siedzibą przedsiębiorstwa)
Jakie wykorzystuje się na stanowiskach pracy maszyny, narzędzia i materiały?
Na jakie zagrożenia wskazują instrukcje obsługi użytkowanych maszyn i urządzeń?
Jakie zadania (operacje technologiczne) wykonują pracownicy?
Jakie czynniki niebezpieczne, szkodliwe lub uciążliwe występują na stanowiskach pracy?
Jakie stosowane są na stanowiskach pracy środki ochrony zbiorowej i indywidualnej?
Jakie są wyniki pomiarów czynników szkodliwych (o ile były przeprowadzane) i co wynika z dotychczasowej dokumentacji dot. wypadków przy pracy (jeśli do takich doszło) i chorób zawodowych?
Jakie są już zidentyfikowane zagrożenia i możliwe skutki ich wystąpienia?
Jakie są przepisy prawne i normy dotyczące występujących w przedsiębiorstwie stanowisk pracy?
Warto również poznać opinie i uwagi pracowników dot. stanowisk pracy, na których pracują. Któż zna je lepiej? W działania związane z oceną ryzyka zawodowego pracownicy powinni być włączani w jak najszerszym zakresie.

KROK 2 Identyfikacja zagrożeń. Określenie dla każdego stanowiska pracy, jakie występują na nim zagrożenia

Czy na stanowiskach pracy mamy do czynienia z: nierównymi lub śliskimi powierzchniami, ruchomymi częściami maszyn, ostrymi krawędziami, gorącymi lub zimnymi powierzchniami, pracą na wysokości, wysokimi ciśnieniami, prądem elektrycznym, substancjami chemicznymi, pyłem, hałasem, nieprawidłowym oświetleniem, drganiami, promieniowaniem elektromagnetycznym, ręcznym przenoszeniem ciężarów, pracą w niewygodnej pozycji, zagrożeniami biologicznymi, stresem i innymi?

Do określania zagrożeń bardzo pomocne okazują się coraz liczniej udostępniane, szczególnie w ramach europejskiej kampanii oceny ryzyka zawodowego, listy kontrolne.

KROK 3 Oszacowanie ryzyka

POLECAMY W SERWISACH