• Obowiązek szczepień przeciwko COVID-19 (dla wybranych grup) od 16 maja.
  • Brak szczepienia wymuszać będzie konieczność testowania w kierunku koronawirusa na własny koszt 
  • Obowiązek szczepień lub testowania dotyczyć ma konkretnych osób. Jakich?

Kogo od 16 maja dotyczyć będzie obowiązek szczepień przeciwko COVID-19

W projekcie rozporządzenia ministra zdrowia, który wprowadza stan zagrożenia epidemicznego w Polsce od 16 maja, utrzymano obowiązek szczepienia dla wybranych grup osób.

Obowiązek szczepień przeciwko COVID-19 będzie dotyczył:
- osób wykonujących zawód medyczny w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz osób wykonujących czynności zawodowe w tych podmiotach, inne niż wykonywanie zawodu medycznego;
- osób zatrudnionych oraz osób realizujących usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym;
- studentów kształcący się na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu medycznego.

Szczepienie, albo test na własny koszt

W związku z obowiązkiem szczepień wymienione w rozporządzeniu grupy powinny posiadać unijny certyfikat covidowy zaświadczający o przejściu szczepienia. W projekcie jednak zaznaczono, że obowiązek stosuje się do osób, które nie mają przeciwwskazań do szczepienia w zakresie stanu ich zdrowia.

W sytuacjach, gdy szczepienie nie zostało zrealizowane, osoby te mogą wykonać test:
- antygenowy lub molekularny w kierunku SARS-CoV-2,
- każdorazowo, nie później niż w ciągu 48 godzin od momentu rozpoczęcia pracy, nauki, czynności zawodowych albo fachowych,
- na własny koszt – nie będzie już finansowania ze środków publicznych.