Po 8 stycznia 2020 r. recepty będą mogły być wystawiane w postaci papierowej:
- w ramach tzw. importu docelowego,
- dla osób o nieustalonej tożsamości,
- w przypadku recept transgranicznych (do końca 2020 r.),
- pro auctore i pro familiae (decyzja o wyborze postaci recepty – papierowej lub elektronicznej – należeć będzie do osoby wystawiającej),
- w sytuacji braku dostępu do systemu e-zdrowie, co może mieć związek m.in. z awarią systemu lub systemu gabinetowego/HIS czy brakiem dostępu do internetu.

Recepta wystawiona w postaci papierowej również w innych niż we wskazanych przypadkach będzie mogła być zrealizowana tak jak dotychczas w każdej aptece, a lek będzie mógł być objęty refundacją.

Przepisy nie przewidują kar dla lekarzy, którzy pomimo obowiązku ustawowego, wystawią po 8 stycznia 2019 r. receptę w postaci papierowej. 

Ministerstwo Zdrowia przypomina, że wystawianie e-recept wymaga podłączenia się do systemu e-zdrowie (P1), co następuje poprzez wdrożenie modułu e-recepty w systemie gabinetowym/HIS i uzyskanie certyfikatu systemu e-zdrowie lub poprzez założenie konta w bezpłatnej aplikacji gabinet.gov.pl.

Sam proces wystawienia e-recepty polega na wpisaniu odpowiednich danych oraz podpisaniu dokumentu poprzez użycie podpisu kwalifikowanego, osobistego (zawartego w warstwie elektronicznej e-dowodu osobistego), zaufanego (profil zaufany) lub certyfikatu ZUS wykorzystywanego do podpisywania e-ZLA. 

Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił dla świadczeniodawców dofinansowanie zakupu sprzętu i oprogramowania na potrzeby e-recepty (20 mln zł).

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia oferuje w całej Polsce bezpłatne szkolenia dla kadry medycznej w zakresie m.in. wystawiania e-recept.

Szczegółowe informacje dotyczące wystawiania e-recept znajdują się na stronie ezdrowie.gov.pl.

Pomoc można również uzyskać:
- dzwoniąc na infolinię 19 457,
- wysyłając pytanie na adres e-mail: e-recepta@csioz.gov.pl,
- odwiedzając helpdeski uruchomione w Oddziałach Wojewódzkich NFZ.