PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Obowiązek wypłaty dodatku covidowego

Autor: miro • Źródło: ms
29-04-2021, 11:30
Obowiązek wypłaty dodatku covidowego Dodatki covidowe komu się należą (fot. pixabay)
Komu przysługuje dodatek covidowy i w jaki sposób dochodzić jego wypłaty – tłumaczy Karol Kolankiewicz, adwokatem, członek Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku.
  • Komu przysługuje dodatek covidowy.
  • Ile wynosi dodatek covidowy.
  • Warunkiem otrzymania dodatku - zgłoszenie osoby uprawionej do OW NFZ.
  • Jak wywalczyć dodatek covidowy.

Uprawnienie do dodatku covidowego przysługuje m.in. lekarzom i pielęgniarkom zatrudnionym (na umowie o pracę, na kontrakcie) w szpitalach II i III poziomu zabezpieczenia „COVID-owego”, którzy mają bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem (z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2) oraz tym, którzy wykonują swój zawód w SOR lub izbach przyjęć, zespołach ratownictwa medycznego - pod warunkiem, że osoby te nie zostały skierowane do pracy przy zwalczaniu epidemii na podstawie decyzji wojewody lub ministra zdrowia.

Wynika to z polecenia ministra zdrowia z 1 listopada 2020 r. wydanego prezesowi NFZ, aby przekazał podmiotom leczniczym dodatkowe środki finansowe w tym celu.

Wysokość dodatku covidowego

Wysokość świadczenia dodatkowego wynosi 100 proc. wynagrodzenia brutto uprawnionej do dodatku COVID osoby, przy czym nie może więcej niż 15 tys. zł.

Wysokość dodatku COVID jest uzależniona jedynie od wysokości miesięcznego wynagrodzenia danej osoby - polecenie ministra zdrowia nie przewiduje żadnych innych kryteriów przy obliczaniu jego wysokości, np. minimalnej liczby godzin pracy z pacjentem zakażonym, przebywania w kombinezonie ochronnym, czy ilości „obsłużonych” pacjentów.

Dyrekcja placówki nie może kwoty dodatku COVID dowolnie obniżać. Polecenie ministra zdrowia dopuszcza jedynie proporcjonalne obniżenie kwoty dodatku za dany miesiąc, tzn. gdy dana osoba będzie wykonywać pracę przez niepełny miesiąc, np. gdy będzie na urlopie, zwolnieniu lekarskim, czy zostanie objęta kwarantanną lub izolacją.

Można zatem przyjąć, że jeżeli medyk był przez trzy dni w danym miesiącu na zwolnieniu lekarskim, to dodatek COVID ulega obniżeniu o 3/30 wynagrodzenia za dany miesiąc.

Dla przykładu jeżeli wynagrodzenie brutto za marzec 2021 r. wynosiło 6 000 zł, to uprawniony medyk powinien otrzymać kwotę  5 400 zł z tytułu dodatku COVID (6000 zł – 600 zł). Placówka oczywiście powinna wypłacić tę kwotę po odliczeniu odpowiednych „narzutów” publicznoprawnych (składki na ZUS, zaliczka na podatek).

Nie ma także podstaw prawnych domagania się przez dyrekcje szpitali sporządzania przez poszczególnych uprawnionych lekarzy i pielęgniarki (także przez ordynatorów, czy pielęgniarki oddziałowe) wykazu czasu poświęconego na pacjentów COVID-owych, czy spędzonych w kombinezonie ochronnym, itp.     

Brak zgłoszenia uprawnionego do NFZ to czyn bezprawny

Warunkiem otrzymania dodatku jest uprzednie zgłoszenie danej osoby uprawionej do oddziału wojewódzkiego NFZ przez dyrektora podmiotu leczniczego. Jeżeli dyrekcja nie zgłasza danej osoby do NFZ, pomimo uprawnienia takiej osoby do otrzymania dodatku COVID, dopuszcza się czynu bezprawnego.  

POLECAMY W SERWISACH