Obowiązki sprawozdawcze na rzecz statystyki publicznej
dotyczą wszystkich praktyk lekarskich i stomatologicznych

Formularze, które należy wypełnić i terminy ich przekazania

- Formularz M-11 - wypełniają praktyki lekarskie udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu z NRZ, do 31 marca 2022 r.
- Formularz M-88 - indywidualne i grupowe praktyki lekarzy i lekarzy dentystów, do 11 marca 2022 r.
- Formularz M-89 - indywidualne i grupowe praktyki  prowadzone przez specjalistów lekarzy i lekarzy dentystów, dla których praktyka jest głównym miejscem pracy, do 11 marca 2022 r.

Na stronach internetowych Centrum e-Zdrowia są dostępne:
- formularze statystyczne oraz instrukcje wypełniania druków:
https://www.cez.gov.pl/projekty/statystyka/formularze/

- program do elektronicznego przesyłania danych - System Statystyki w Ochronie Zdrowia:
https://www.cez.gov.pl/projekty/statystyka/ssoz/

Do przekazania danych w formie elektronicznej w Systemie Statystyki w Ochronie Zdrowia niezbędne jest posiadanie indywidualnego konta użytkownika. W celu założenia konta należy przejść przez proces rejestracji, który jest uruchamiany przez wybranie linku "zarejestruj" znajdującego się na stronie logowania do SSOZ.

Po przekazaniu formy elektronicznej nie należy przesyłać wersji papierowej.