• Lekarz powinien objaśnić  pacjentowi na co choruje, jak tę przypadłość można leczyć, jaki sposób leczenia doradza, jakie są przypuszczalne skutki niepoddania się przez pacjenta terapii.
  • Ważną informacją w przypadku roszczeń odszkodowawczych jest informacja o ryzykach związanych z daną terapią, zabiegiem czy operacją.

Prawo pacjenta do informacji wymaga od lekarza powiadomienia pacjenta o:

- stanie zdrowia,
- rozpoznaniu,
- proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych,
- dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania,
-wynikach leczenia oraz rokowaniu.

Tylko pacjent zapoznany z ryzykiem łączącym się z określoną terapią, zabiegiem czy operacją, będzie mógł podjąć świadomą decyzję o leczeniu i wyrazi na nie zgodę. W odrębnym wypadku leczenie wykonywane jest bezprawnie.

Bywa że lekarze chcą ukryć błąd medyczny. Zdarza się niestety, że podczas zabiegu dochodzi do uszkodzenia  uszkodzenia nerwu. Pomyłki nie zawsze są wpisywane do dokumentacji medycznej i nie zawsze lekarz mówi o nich pacjentowi.  

Tymczasem pacjent ma prawo do wiadomości o swoim stanie zdrowia, szczególnie w sytuacji, w której zdarzyły się w trakcie zabiegu i wpływają na stan jego  zdrowia.

Zatem powinien zostać poinformowany o fakcie, że na jego zdrowiu powstał trwały uszczerbek, np. uszkodzenie nerwu.