Według NRL nie może być tak, żeby odwołanie trafiało do dyrektora OW NFZ, który wydał w ocenie skarżącego - niekorzystną decyzję. Nie koniec na tym. Instrukcje w sprawie postępowań konkursowych w formie zarządzeń wydaje NFZ, a to jest sprzeczne z przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, to też trzeba zmienić twierdzi NRL.

NRL chce również, aby TK sprawdził czy rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie recept jest zgodne z ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Rada twierdzi, że rozporządzenie ministra zdrowia nie może obligować lekarzy do wpisywania na recepcie poziomu odpłatności za lek w sytuacji gdy ten jest wydawany poza refundacją.