PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

NRL o postulatach Stowarzyszenia Inżynierów i Magistrów Techniki Dentystycznej

ms
10-10-2018, 08:55
NRL o postulatach Stowarzyszenia Inżynierów i Magistrów Techniki Dentystycznej NRL o postulatach techników dentystycznych (foto: pixabay)
Nie dla zawodu specjalisty ds. techniki dentystycznej, nie dla prawa do samodzielnego wykonywania protez osiadających, nie dla konsultanta krajowego ds. techniki dentystycznej - NRL nie widzi możliwości realizacji postulatów SIiMTD.

W siedzibie NIL odbyło się spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Inżynierów i Magistrów Techniki Dentystycznej, którego przebieg zrelacjonował wiceprezes NRL Andrzej Cisło.

Oto relacja z przebiegu spotkania.
Ze strony Stowarzyszenia udział wzięli:
Tadeusz Zdziech - prezes
Piotr Zdziech
Marcin Glenc

Naczelną Radę Lekarską reprezentowali:
Andrzej Cisło - wiceprezes NRL
Olga Adamska- Zespół Radców Prawnych NIL

Spotkanie odbyło się na wniosek Stowarzyszenia.

Przedstawiciele Stowarzyszenia poruszyli wiele wątków związanych z zrejestrowaniem w drodze Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U 2018 poz. 227)  zawodu specjalisty ds. techniki dentystycznej jako odrębnego zawodu od zawodu technika dentystycznego.

Z tego tytułu Stowarzyszenie wnosi o rozróżnianie tych zawodów w oficjalnych wystąpieniach i publikacjach oraz nie zgadza się z określeniem „zawód pomocniczy” w odniesieniu do ich nowo - zarejestrowanego zawodu.

Sednem dość długiej i wielowątkowej dyskusji był podtrzymywany przez Stowarzyszenie postulat:
* opracowania ustawy o zawodzie specjalisty ds. techniki dentystycznej włącznie z prawem do samodzielnego wykonywania protez osiadających,
* powołania konsultanta krajowego ds. techniki dentystycznej.

W tym zakresie przedstawicielom Stowarzyszenia zostało zaprezentowane w sposób jednoznaczny konsekwentne stanowisko NIL w wyżej wymienionych kwestiach: nie istnieje żaden racjonalny powód, dla którego należałoby dokonywać zmiany systemowej w postaci wprowadzania do ustawy o działalności leczniczej nowej kategorii podmiotów leczniczych.

Nieprawdziwa jest diagnoza mówiąca o niedostatecznym zabezpieczeniu protetycznym osób starszych spowodowanym niechęcią lekarzy dentystów do leczenia protetycznego. Problemem jest szczupłość nakładów i żenująco niski udział stomatologii w planie finansowym NFZ, a nie postawa pracujących w systemie lekarzy dentystów.

Niezmienne jest też stanowisko NIL co do konieczności zachowania prawa pacjenta do wyrażenia świadomej zgody. Zgoda ta, zgodnie z orzecznictwem sądów musi być opatrzona przedstawieniem alternatyw zaprojektowanego leczenia, a tego trudno byłoby oczekiwać od placówki mającej uprawnienie do  wykonania tylko jednej procedury medycznej.

NRL nie widzi również podstawy do powołania konsultanta krajowego w zakresie techniki dentystycznej. Nie ma takiej dziedziny medycyny a nadzór i „opieka” nad tą sferą stomatologii powinni realizować odpowiednio konsultanci w zakresie protetyki stomatologicznej i ortodoncji.

Naczelna Rada Lekarska przychyla się natomiast do postulatu Stowarzyszenia , aby poddać zwiększonej kontroli proces powstawania szkół kształcących w zawodzie technika dentystycznego, ich program oraz formy kształcenia i dokona w tym zakresie stosownej analizy.

Czytaj także: Spór o zawody: technik dentystyczny i specjalista ds. techniki dentystycznej

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
Andrzej Cisło   technik dentystyczny  

POLECAMY W SERWISACH