PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

NRL o minimalnych zarobkach w ochronie zdrowia

Autor: nieck • Źródło: en
20-05-2021, 14:03
NRL o minimalnych zarobkach w ochronie zdrowia Zbyt małe zmiany w minimalnych zarobkach lekarzy wg projektu ustawy (fot. Pixabay)
Projekt ustawy o zasadach ustalania najniższego wynagrodzenia w ochronie zdrowia zakłada przyjęcie niższego współczynnika przeliczeniowego od stosowanego obecnie, więc prowadzi  do obniżenia poziomu minimalnego wynagrodzenia lekarzy.
  • Środowisko samorządu lekarskiego nie akceptuje  zawartych w projektu ustawy propozycji zmiany siatki wynagrodzeń.
  • Współczynniki wynagrodzenia lekarzy są jednymi z najniższych, jeśli nie najniższymi, w całej Unii Europejskiej. W większości krajów europejskich, wynagrodzenie lekarza specjalisty znacznie przekracza dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia.
  • Wg nowych zasad lekarz specjalista zarobi 1,31 przeciętnego wynagrodzenia,  lekarz z I stopniem specjalizacji 1,2 zaś bez specjalizacji tylko 1,06 przeciętnego wynagrodzenia.

Trwają prace Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Zdrowia nad projektem ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej  krytycznie ocenia tryb prac poprzedzających ogłoszenie projektu ustawy i po raz kolejny zgłasza konieczność weryfikacji wysokości wynagrodzeń lekarzy i lekarzy dentystów zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Tym bardziej, że ich obecny poziom jest dalece niezadowalający.

Nic o nas bez nas 

W przyjętym 19 maja 2021 r. przez Prezydium NRL stanowisku, samorząd lekarski krytycznie ocenia  sam tryb prac poprzedzających ogłoszenie projektu ustawy. Do Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia nie zostali zaproszeni  przedstawiciele samorządu lekarskiego, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy ani przedstawiciele innych samorządów zawodów medycznych. W rezultacie zapoznając się z uzasadnieniem do projektu ustawy można odnieść błędne przekonanie, że – poza Forum Związków Zawodowych - wszyscy interesariusze systemu ochrony zdrowia akceptują przedłożone w projekcie ustawy propozycje zmiany siatki wynagrodzeń - czytamy m.in. w stanowisku.

W rzeczywistości jednak Ministerstwo Zdrowia nie prowadziło żadnego dialogu ze środowiskiem lekarskim w sprawie zmiany wysokości wynagrodzeń, a przebieg prac Zespołu Trójstronnego wskazuje na próbę marginalizacji roli personelu lekarskiego w systemie opieki zdrowotnej.

Brak jasno zakreślonej przez ustawodawcę perspektywy wzrostu wynagrodzeń lekarzy pracujących w ochronie zdrowia prowadzić będzie nieuchronnie do dalszej zapaści systemu opieki zdrowotnej w Polsce i emigracji zarobkowej do innych krajów Unii Europejskiej.

Plan podwyżek wg Prezydium NRL

W opinii samorządu lekarskiego ustawa powinna gwarantować stopniowy wzrost wynagrodzeń lekarzy specjalistów w taki sposób, aby wynosiło ono co najmniej:
- w 2021 r. - 1,65 przeciętnego wynagrodzenia,
-  w 2022 r. - 1,85 przeciętnego wynagrodzenia,
- w 2023 r. - 2,0
- w 2024 r. - 2,2
- w  2025 r. - 2,4
- w 2026 r. - 2,7
- a 2027 r. - 3,0 przeciętnego wynagrodzenia.

W ten sposób na przestrzeni kilku lat wynagrodzenia lekarzy w Polsce w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia miałyby szanse zbliżyć się do poziomu z krajów OECD.

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej zwrócił się o poparcie tego stanowiska do Konsultantów Krajowych.

Stanowisko zostało również przekazane do ministra zdrowia, jak i do posłanek i posłów z prośbą o jego wnikliwą analizę oraz uwzględnienie wniosków z niej płynących w pracach legislacyjnych nad projektem ustawy.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
zarobki   Ministerstwo Zdrowia   NRL  

POLECAMY W SERWISACH