PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Nowe zasady leczenia stomatologicznego na NFZ. Dentyści mają zastrzeżenia

Autor: miro • Źródło: OIL Łódź/infoDENT24.pl
23-12-2022, 11:51
Nowe zasady leczenia stomatologicznego na NFZ. Dentyści mają zastrzeżenia Zmiany w świadczeniach stomatologicznych w ocenie dentystów Fot. AdobeStock
Dentyści nie chcą podpisywać kontraktów z NFZ na leczenie stomatologiczne. Powszechna jest obawa, że z realizowania tych świadczeń po prostu nie da się wyżyć. Co w głównej mierze odstrasza stomatologów od współpracy z publicznym płatnikiem?
 • Wiele zastrzeżeń do proponowanych przez NFZ zasad rozliczania świadczeń stomatologicznych wnoszą lekarze dentyści. Chodzi oczywiście o wyceny procedur (za niskie), ale także o zakaz łączenia niektórych świadczeń podczas jednej wizyty pacjenta w gabinecie stomatologicznym
 • Lekarze dentyści nie akceptują także generalnej zasady, zgodnie z którą pacjent podczas wizyty finansowanej przez NFZ - nie ma prawa dopłacić np. do materiałów lepszej jakości
 • Zaproponowana wyższa wycena świadczeń szeregu procedur niwelowana jest poprzez algorytm realizowania świadczeń (zakaz ich łączenia)
 • NFZ obniża atrakcyjność wycen szeregu procedur, wprowadzając wskaźniki korygujące (obniżające o 20 proc. i o 30 proc.) stawki - w przypadku łączenia świadczeń w trakcie jednej wizyty pacjenta     

Lekarze dentyści analizują i oceniają zmiany, jakie znalazły się w projekcie zarządzenia NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne. Treść tego rozbudowanego zarządzenia, wraz ze wszystkimi załącznikami przedstawiliśmy w materiale Są nowe wyceny świadczeń stomatologicznych. NFZ odkrywa karty.

W oparciu o zastrzeżenia zgłaszane przez lekarzy dentystów do redakcji infoDENT24.pl, a także analizę, dokonaną m.in. przez Patrycję Proc (Panaceum 12/2022), uszeregowaliśmy główne zastrzeżenia, uwagi i propozycje, jakie samorząd lekarzy i lekarzy dentystów wnosi do proponowanych rozwiązań w zakresie świadczeń stomatologicznych „na NFZ”.

Wskaźniki korygujące wyceny usług stomatologicznych

Zgodnie zapisami widniejącymi w projekcie zarządzenia prezesa NFZ. W przypadku świadczeń, udzielonych dzieciom do ukończenia 18 roku życia w ramach zakresów:

 • świadczenia ogólnostomatologiczne,
 • świadczenia udzielane w dentobusie,
 • świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w gabinecie szkolnym,

obowiązuje 1,5 współczynnik korygujący wycenę punktową świadczeń określoną w katalogu świadczeń stomatologicznych.

To w ocenie świadczeniodawców zbyt mało. W efekcie istnieje ogromny deficyt świadczeniodawców, którzy realizowaliby usługi z nastawieniem na dzieci i młodzież.  

W przypadku świadczeń udzielonych kobietom w ciąży oraz w okresie połogu w ramach zakresu: świadczenia ogólnostomatologiczne obowiązuje współczynnik 1,2 korygujący wycenę punktową świadczeń stomatologicznych

W przypadku świadczeń profilaktycznych wskaźnik korygujący pozostanie na poziomie 1,5.

W ramach usług stomatologicznych, udzielanych dzieciom do 18 r.ż. - w zasadzie obowiązuje bezlimitowe wykonanie świadczeń. O ile zatem wystąpią tzw. nadwykonania, to na wniosek świadczeniodawcy (składany po upływie kwartału, w którym nastąpiło przekroczenie limitu wynikającego z podpisanej umowy) zagwarantowane ma być pokrycie kwoty należnej za dodatkowo zrealizowane świadczenia.

Wraz z nowymi wycenami procedur periodontologicznych oraz z zakresu chirurgii stomatologicznej usunięto zapis o wskaźniku korekcyjnym, który do tej pory wynosił 2,0. 

Pakiety świadczeń stomatologicznych 

Nie podlegają sumowaniu z innymi pakietami świadczeń lub jednostkowymi świadczeniami stomatologicznymi procedury realizowane w pakietach:

 • ST26 leczenie zmian na błonie śluzowej,
 • ST29 konsultacja specjalistyczna,
 • ST30 usunięcie złogów nazębnych,
 • ST33 badanie lekarskie stomatologiczne, które obejmuje również instruktaż higieny jamy ustnej,
 • ST34 badanie lekarskie kontrolne

Zasady realizowanie ekstrakcji zębów

Ekstrakcje zębów jednokorzeniowych w znieczuleniu miejscowym i założeniem opatrunku uciskowego

Pakiet ST01 (ekstrakcja zęba jednokorzeniowego) wymaga procedury 23.1701 (usunięcie zęba jednokorzeniowego) i dodatkowo co najmniej jednej z listy procedur:

 • 23.0401 Znieczulenie miejscowe powierzchniowe,
 • 23.0402 Znieczulenie miejscowe nasiękowe,
 • 23.0403 Znieczulenie przewodowe wewnątrzustne.

W tym przypadku możliwe jest także wskazanie więcej niż jednej procedury z listy procedury ST01A, na którą składają się:

 • 23.1809 Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmującej do trzech zębodołów włącznie ze szwem,
 • 23.1812 Chirurgiczne zaopatrzenie dużej albo znacznie zanieczyszczonej rany w obrębie połowy szczęki włącznie z opracowaniem i szwami,
 • 23.1815 Założenie opatrunku chirurgicznego.

Bez dopłat pacjentów za usługi na NFZ"

Utrzymana została generalna zasada, zgodnie z którą świadczenia gwarantowane, realizowane w ramach NFZ, muszą być w całości finansowane ze środków publicznego płatnika. Oznacza to, że nie jest możliwe dopłacanie przez pacjentów np. do lepszej jakości materiałów stomatologicznych.

Świadczenia, wykonywane w innym (podwyższonym) standardzie niż określonym w rozporządzeniu, muszą być w całości finansowane przez pacjentów.

Taki stan rzeczy był niejednokrotnie krytykowany przez Komisję Stomatologiczną NRL, która rekomendowała wprowadzenie opłat lub dopłat za leczenie stomatologiczne wykraczające poza koszyk świadczeń gwarantowanych.

Zakaz łączenia określonych pakietów świadczeń

Zastrzeżenia samorządu lekarzy i lekarzy dentystów wzbudziła zasada, zgodnie z którą nie będzie można podczas jednej wizyty pacjenta określonych pakietów świadczeń łączyć z innymi pakietami lub jednostkowymi świadczeniami stomatologicznymi.

Chodzi o pakiety:

 • ST26 Leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej,
 • ST29 Konsultacja specjalistyczna,
 • ST30 Usunięcie złogów nazebnych z 1/2 łuku zębowego,
 • ST33 Badanie lekarskie stomatologiczne, które obejmuje również instruktaż higieny jamy ustnej,
 • ST34 Badanie lekarskie kontrolne.

Najwięcej zastrzeżeń świadczeniodawców budzi zakaz rozliczania badania lekarskiego kontrolnego z innymi świadczeniami stomatologicznymi. To oczywiste, że lekarz dentysta nie może rozpocząć leczenia bez wcześniejszego zbadania pacjenta.

Świadczeniodawcy proponują, aby badanie jamy ustnej z instruktażem higieny jamy ustnej (procedura 23.0101) i badanie kontrolne jamy ustnej (procedura 23.0102) można było łączyć z innymi procedurami jednostkowymi.

W przeciwnym przypadku należałoby po badaniu odsyłać do domu pacjentów i umawiać ich na kolejną wizytę.

Wśród korzystających ze świadczeń „na NFZ” jest wiele osób starszych. To właśnie dla nich taka restrykcja stanowiłaby szczególne utrudnienie. Nie jest to także racjonalne z punktu widzenia organizacji pracy gabinety stomatologicznego.

Usuwanie złogów nazębnych

Wątpliwości lekarzy dentystów budzą zasady realizowania pakietu ST30: usunięcie złogów nazębnych z połowy łuku zębowego.

W opisie tego pakietu widnieje (jako wymagane) wskazanie procedury 23.1602 (usunięcie złogów nazębnych ze wszystkich zębów). Dopuszczalne są także procedury z pakietu ST01 (ekstrakcje zębów jednokorzeniowych w znieczuleniu miejscowym i założeniem opatrunku uciskowego) i pakietu ST29 (konsultacja specjalistyczna)

Lekarze dentyści proponują w opisie pakietu ST30 (usunięcie złogów nazębnych z połowy łuku zębowego) możliwość realizowania procedury 23.1601 (usunięcie złogów nazębnych z 1/2 łuku zębowego) oraz 23.1602 (usunięcie złogów nazębnych ze wszystkich zębów) - przy obecnie obowiązujących wskazaniach do ich stosowania.

Łączenie pakietów obejmujących ekstrakcję zębów 

W ocenie lekarzy dentystów nie jest jasna możliwość łączenia pakietu ST01 (ekstrakcje zębów jednokorzeniowych w znieczuleniu miejscowym i założenie opatrunku uciskowego) oraz pakietu ST02 (ekstrakcja zębów wielokorzeniowych w znieczuleniu miejscowym i założenie opatrunku uciskowego) z pakietem ST27 (chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmującej do trzech zębodołów włącznie ze szwem).

Świadczeniodawcy wnoszą o wykreślenie w opisie pakietów ST01 i ST02 możliwości chirurgicznego zaopatrzenia małej rany szwem, ponieważ takie procedury ujęte są w pakiecie ST03 (chirurgiczne usunięcie zęba w znieczuleniu miejscowym z założeniem opatrunku chirurgicznego i szyciem).

Niedoszacowane usuwanie plomb amalgamatowych 

Według lekarzy dentystów niewystarczający jest współczynnik korygujący 1,06, mający pokryć koszty świadczenia związanego z całkowitym opracowaniem i odbudową ubytku zęba stałego i mlecznego. Usługa ta miałaby obejmować także wymianę wypełnień amalgamatowych.

Według opiniujących projekt zarządzenia prezesa NFZ, zaproponowany współczynnik nie pokryje bieżących kosztów utrzymania separatorów amalgamatu i usuwania odpadów zawierających cząsteczki rtęci.

Korygowanie wycen pakietów świadczeń

Według samorządu lekarzy i lekarzy dentystów obowiązek korygowania współczynnikiem 0,8 wyceny usługi - o ile podczas jednej wizyty realizowane są dwa pakiety świadczeń, czyni te świadczenia nieopłacalnymi dla stomatologów. Tym większe zastrzeżenia dotyczą zastosowanego współczynnika 0,7 – w przypadku rozliczania więcej niż dwóch pakietów świadczeń realizowanych podczas jednej wizyty pacjenta.

Propozycja lekarzy dentystów to:

 • 100 proc. płatności za najdroższy pakiet,
 • 80 proc. płatności - za każdy kolejny pakiet

W ocenie stomatologów takie rozwiązanie przyczyni się do realizowania większej liczby świadczeń podczas jednej wizyty, a t z kolei zwiększy dostępność do usług stomatologicznych na NFZ.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH