PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Nowa wysokość składki zdrowotnej. Kto uprawniony. Ile wynosi

Autor: miro • Źródło: NFZ
06-08-2022, 09:31
Nowa wysokość składki zdrowotnej. Kto uprawniony. Ile wynosi Nowa wartość minimalnej składki zdrowotnej Fot. AdobeStock
Ile wynosi minimalna składka na ubezpieczenie zdrowotne płacona w sierpniu? Ta uzależniona jest od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (nową jej wysokość podał GUS). Zmienia się zatem również wysokość minimalnej składki zdrowotnej.
  • W związku z obowiązującym od lipca nowym przeciętnym wynagrodzeniem, wzrasta składka na ubezpieczenie zdrowotne
  • Składka na ubezpieczenie zdrowotne w minimalnej wysokości wynosi 9 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku
  • Każda osoba, przystępująca do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, powinna zweryfikować w ZUS czy posiada zaległe zobowiązania, a jeśli tak - to musi uregulować je przed zawarciem umowy
  • Jeśli przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie co najmniej trzy miesiące - objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym uzależnione jest od wniesienia opłaty dodatkowej

Jaka aktualna minimalna składka na ubezpieczenie zdrowotne

Z obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 20 lipca 2022 r. wynika, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w II kw. 2022 r. wyniosło 6566,15 zł.

To wpływa na wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne (podstawą wymiaru składki jest kwota deklarowanego miesięcznego dochodu, nie niższa jednak od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw włącznie z wypłatami z zysku).

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne to 9 proc. podstawy jej wymiaru. Składka ta za: lipiec, sierpień, wrzesień 2022 r. wynosi zatem miesięcznie nie mniej niż 590,95 zł.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne w nowej wysokości obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca rozpoczynającego kwartał, w którym nastąpiło ogłoszenie obwieszczenia.

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. Kto uprawniony

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne przysługuje osobom nie objętym obowiązkiem takiego ubezpieczenia w Polsce, w UE oraz w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – o ile osoby takie zamieszkują na terenie Polski.

Umowę dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego może zawrzeć także osoba posiadająca tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego np. ze względu na status członka rodziny osoby ubezpieczonej.

Taka sytuacja może się wydarzyć np. gdy członek rodziny nie chce korzystać z ubezpieczenia osoby uprawnionej. Ten, kto ma takie prawo, a decyduje się na zawarcie dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego - musi złożyć pisemne oświadczenie, iż ma świadomość możliwości korzystania z opieki zdrowotnej jako członek rodziny.

Ubezpieczenie zdrowotne, w przypadku zaległości w płaceniu składek

Jeśli przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie co najmniej trzy miesiące - objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym uzależnione jest od wniesienia opłaty dodatkowej:

NFZ uzależnia objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym od wniesienia opłaty dodatkowej, jeśli przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie:

  • od 3 miesięcy do roku - opłata wynosi nie mniej niż 1 313,20 zł (20 proc. podstawy wymiaru) i jest wnoszona w całości;
  • powyżej roku do 2 lat - opłata wynosi nie mniej niż 3 283,10 zł (50 proc. podstawy wymiaru) - możliwe jest rozłożenie jej na 3 raty;
  •  powyżej 2 do 5 lat - opłata wynosi nie mniej niż 6 566,15 zł (100 proc. podstawy wymiaru) - możliwe jest rozłożenie jej na 6 rat;
  •  powyżej 5 do 10 lat - opłata wynosi nie mniej niż 9 849,20 zł (150 proc. podstawy wymiaru) - możliwe jest rozłożenie jej na 9 rat;
  •  powyżej 10 lat - opłata wynosi nie mniej niż 13 132,30 zł (200 proc. podstawy wymiaru) - możliwe jest rozłożenie jej na 12 rat

Zasadą jest, że każda wpłata bieżących składek najpierw pokrywa zaległości wraz z odsetkami (jeśli takie są), a dopiero w następnej kolejności - bieżące składki. W takiej sytuacji wiele osób, mających umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, straci (z mocy prawa) status osób ubezpieczonych z powodu zaległości w opłacaniu składek.

Każda osoba, przystępująca do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, powinna zatem zweryfikować w ZUS czy posiada zaległe zobowiązania, a jeśli tak - to uregulować je przed zawarciem umowy.

Rozwiązanie umowy o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczony może zrezygnować z dobrowolnego ubezpieczenia, informując o tym pisemnie NFZ. Umowa ulega rozwiązaniu, jeśli składka nie jest opłacana przez miesiąc.

Umowa nie może być rozwiązana z datą wsteczną. Rozwiązanie umowy lub jej wygaśnięcie nie powoduje anulowania obowiązku opłacenia składek należnych za okres, w którym umowa obowiązywała.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 2017 poz. 1831);
art. 68 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1938).

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
składki   ZUS   ubezpieczenia zdrowotne  

POLECAMY W SERWISACH