Sygnał o nieprawidłowościach należy przekazać do odpowiedniego OW NZ.

NFZ zapewnia, że będzie reagował na bieżąco współpracując z Państwową Inspekcją Pracy.

Nowe regulacje w zakresie minimalnego wynagrodzenia w ochronie zdrowia podwyższają współczynniki pracy dla wszystkich grup zawodowych wymienionych w załączniku do ustawy. W praktyce oznacza to wzrost wynagrodzeń zasadniczych pracowników, którzy wykonują zawody medyczne oraz pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawody medyczne.

NFZ zapewnił, że posiada  środki na podwyżki minimalnego wynagrodzenia (są zapewnione w planie finansowym na 2021 r.).