• Zasiłek macierzyński przysługuje niezależnie od tego, ile czasu kobieta jest objęta ubezpieczeniem chorobowym
  • Od 1 lipca 2022 r. zasiłek macierzyński jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych do kwoty 85 528 zł w skali roku
  • Przy obliczaniu ulgi należy również uwzględnić kwotę wolną od podatku w wysokości 30 tys. złotych. Oznacza to, że łącznie roczne zwolnienie z podatku wynosi 115 528 złotych. 

Zasiłek macierzyński. Kto ma do niego prawo

Przypomnijmy: z prawa do skorzystania z zasiłku macierzyńskiego mogą skorzystać osoby objęte ubezpieczeniem chorobowym (obowiązkowo albo dobrowolnie).

Zasiłek macierzyński przysługuje także wtedy, gdy kobieta:

Zasiłek macierzyński jest zwolniony z podatku dochodowego. Kiedy? 

- Z tego zwolnienia może skorzystać osoba, która dostaje zasiłek macierzyński i ma prawo do tego, żeby skorzystać z jednej z wymienionych w przepisach ulg podatkowych – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Jakie konkretnie ulgi określają przepisy:

Potrzebne dokumenty. Co należy złożyć w ZUS-ie?

- Żeby ZUS zastosował zwolnienie podatkowe przy wypłacie zasiłku macierzyńskiego, trzeba złożyć do nas odpowiednie dokumenty w zależności od tego, do jakiej ulgi ma się prawo – mówi Kowalska-Matis.

Osoby korzystające z ulgi dla młodych powinny złożyć wniosek o obliczenie zaliczek z uwzględnieniem zwolnienia (ZPM);

Osoby korzystające z pozostałych ulg – oświadczenie o spełnieniu warunków do stosowania ulgi (ZPO).Ponadto, jak podaje ZUS, zwolnienie z podatku dochodowego dla zasiłku macierzyńskiego dotyczy przychodów do kwoty 85 528 złotych.

Należy również uwzględnić kwotę wolną od podatku w wysokości 30 tys. złotych. Oznacza to, że łącznie roczne zwolnienie z podatku wynosi 115 528 złotych. W związku z tym osoba, która dostaje zasiłek macierzyński zapłaci podatek dochodowy dopiero, gdy przekroczy kwotę 115 tys. złotych.