PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu partner portalu

Nielimitowane leczenie stomatologiczne pacjentów do 18 r. ż - uwagi PNRL

Autor: miro • Źródło: ms
25-01-2021, 12:13
Nielimitowane leczenie stomatologiczne pacjentów do 18 r. ż - uwagi PNRL NRL o świadczeniach dla dzieci i młodzieży (fot. pixabay)
Prezydium NRL zgłosiło szereg uwag do projektu zarządzenia prezesa NFZ, wprowadzającego bezlimitowe finansowanie świadczeń stomatologicznych, udzielanych osobom do ukończenia 18 roku życia.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem zarządzenia prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, zgłasza następujące uwagi.

W ocenie Prezydium NRL projektowany § 11 ust. 3 wymaga doprecyzowania. W kontraktach stomatologicznych z NFZ m.in. w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych, świadczenia zdrowotne udzielane są nie tylko dzieciom oraz młodzieży, ale także pacjentom dorosłym (powyżej 18 r. ż.). W umowach tych nie jest wyodrębniana kwota zobowiązania dla świadczeń udzielanych jedynie dzieciom i młodzieży do 18 r. ż. (co było widoczne w uchylanym § 17a, który powstał w celu sfinansowania świadczeń udzielonych uczniom zgodnie z przepisami ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami).

W przypadku świadczeniodawców, którzy udzielają świadczeń tylko w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia, sytuacja nie budzi zastrzeżeń bowiem kwota zobowiązania zawarta w umowie z NFZ dotyczy tylko świadczeniobiorców do 18 r. ż. Komplikacje mają miejsce w przypadku kontraktów w zakresie świadczeń, w ramach których świadczeniodawca udziela świadczeń zarówno dzieciom i młodzieży, jak i osobom dorosłym.

W przypadku kontraktów z NFZ w zakresie m.in. świadczeń ogólnostomatologicznych nie jest jasne, jaka kwota będzie musiała zostać przekroczona, aby możliwe było wystąpienie z wnioskiem o zwiększenie liczby jednostek rozliczeniowych oraz kwoty zobowiązania w tym zakresie (czy odrębna kwota zobowiązania dla świadczeń udzielonych tylko dzieciom i młodzieży, co wymagałoby tworzenia przez świadczeniodawcę odrębnego rejestru, czy kwota zobowiązania przewidziana dla całego zakresu świadczeń ogólnostomatologicznych, w których udzielane są świadczenia również pacjentom dorosłym).

Jednym z celów Funduszu Medycznego jest wsparcie działań zmierzających do poprawy zdrowia i jakości życia w Polsce przez zapewnienie dodatkowych źródeł finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom do ukończenia 18. roku życia, Prezydium NRL zwraca zatem uwagę, że jego realizacja nie powinna stwarzać dodatkowych obowiązków dla świadczeniodawców. Obecne brzmienie projektowanych przepisów może spowodować konieczność nałożenia na świadczeniodawców kolejnych obowiązków administracyjnych polegających na sporządzaniu odrębnych sprawozdań i raportów statystycznych w zakresie świadczeń udzielonych dzieciom i młodzieży do 18 r.ż.

Zwiększenie kwoty zobowiązania, a w szczególności liczby jednostek rozliczeniowych, nie powinno rodzić obowiązku zmian w harmonogramie pracy świadczeniodawcy.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
stomatologia dziecięca   dentysta w szkole  

POLECAMY W SERWISACH